Vg1-tur til Aremark

Bærekraft og tverrfaglighet. Norsk, naturfag og geografi. Lek, konkurranser og moro. Den tradisjonelle bli-kjent-turen til vg1 favner bredt. Onsdag forrige ute satte 51 elever nesa mot Fangekasa og Aremark. Tre dager senere vendte de tilbake; litt trøtte, med mer kunnskap og nye venner i bagasjen.

Vanligvis har Tjellholmen vært målet for vg1-turen, men etter to vellykkede opphold på Fangekasa i Aremark sist skoleår, ble dette også destinasjonen denne gang. Og litt ruskevær la på ingen måte noen demper på stemningen. Tverrfaglighet er en stor del av turen, som denne gangen favnet om fagene norsk, naturfag og geografi. I løpet av oppholdet fikk elevene blant annet drive feltarbeid, artsregistrering og landskapsanalyse. Dessuten ble det litt tid til kjøring av havdrone. Og ikke minst gikk den tradisjonsrike konkurransen 59 grader nord av stabelen.

– Det var god stemning hele veien, konstaterer georgrafilærer Sonia Marie Topstad, som dette året stod for lekene “Monster og pippip” og “Stork og pingvin”.

– Ikke minst er det viktig for det sosiale at elevene får anledning til å møtes utenfor klasserommet. Slik vil man kanskje komme i snakk med medelever man ikke har snakket så mye med tidligere. Dette legger et godt grunnlag for de kommende tre årene, konstaterer hun.