En sommer er over…

Og endelig kunne lærere og administrasjon, etter tre dagers planlegging og åtte uker med tomme klasserom, ønske gamle og nye elever tilbake på HNH.
Les mer