– Snakk med bikkja og sjekk nyhetene

Muntlig. Eksamen. Ordene får kanskje hjertet til å banke et ekstra slag, men frykt ikke, som det heter. Lærer Emil har tipsene som får deg helskinnet gjennom vårens prøvelse.

Er det noen på HNH-bruket som har mye erfaring med muntlig eksamen, så er det Emil. Før han kom til HNH brukte han fem år på å undervise privatister på Sonans i Lillestrøm, Oslo og i Fredrikstad. Han har ledet elever frem til eksamen i geofag, geografi, historie, religion og etikk, matte, naturfag, biologi 1, kroppsøving og IT. Intet mindre. For på Sonans skal alle opp til eksamen; det er det lærerne forbereder elevene på, ifølge Emil. Det er dermed ikke få erfaringer han har gjort seg rundt denne eksamensformen og han deler gjerne noen gode tips og råd:

Løsriv deg fra manus

-Bruk forberedelsestiden godt, slår Emil fast med det samme.

– Får du tema eller oppgaven på forhånd, lag en god disposisjon. Spør deg selv om hva som er det mest sentrale. Noen liker å lage kulepunkter, andre tankekart, tegninger eller figurer. Velg det som fungerer for deg, råder han.

Dersom eksamenen innledes med en presentasjon, understreker fylkeskommunen at produktet man lager i forberedelsestiden, for eksempel en power point, ikke skal vurderes i seg selv. Det som skal vurderes er «kompetansen eleven viser muntlig gjennom sin presentasjon på eksamensdagen» og dette skal videre vurderes i sammenheng med oppfølgingssamtalen og fagsamtalen i etterkant. For å vise mest mulig kompetanse gjennom presentasjonen, anbefaler Emil dermed å kun ha noen få punkter å snakke ut fra. 

-Unngå mye tekst. At man leser opp fra et manus man har laget på forhånd, sier ikke så mye om hva man kan, sier han. 

– Er du oppe i historie og sliter med å huske et årstall, skriv ned det årstallet, da, og kanskje ett punkt til, og så snakker du rundt det. Eller – i de fagene der det er relevant – smell på med bilder og figurer og snakk rundt disse. Bruk egne ord og unngå manuspreg. Å snakke ut fra illustrasjoner eller noen få kulepunkter er en styrke og gir deg rom til å vise sensor kompetansen din på dette området, sier han.

– Snakk fag før eksamen

I forkant av eksamensdagen er det også lurt å snakke fag, konstaterer Emil:

-Jeg pleier å si til elevene at de skal gå hjem og be mamma, pappa eller søsken om å plage seg litt ekstra med å spørre hva man har lært på skolen. Dermed får man snakket fag og slik også repetert stoffet med egne ord. Haaland ble ikke god i fotball av å lese en bok. Man blir ikke god i et fag ved å lese en bok, man må snakke det, konstaterer han.

-De siste dagene før eksamen er det dessuten lurt å holde seg oppdater på nyheter. Å trekke inn relevante nyheter bidrar til å krydre en eksamen. For eksempel nye artikler om helse dersom du skal opp i naturfag, om jordskjelv i Japan om du er oppe i geografi eller det siste om krigen i Midtøsten dersom du skal eksamineres i historie. Se litt på Dagsrevyen på NRK, for du kan være sikker på at lærerne som skal eksaminere deg har fått med seg nyheter som er relevante for deres fag, sier han. 

Møt blikket til sensor

Etter at man har vært gjennom presentasjonen, må man være forberedt på å svare på noen spørsmål knyttet opp mot det man nettopp har snakket om. Man kan ha forberedt en liten disposisjon også på den andre delen av eksamenen, selv om man ikke vil ha full kontroll på hva eksaminator kan spørre om:

-Tenk litt på hva som er relevant for oppgaven og på hva du ønsker å si. Koble disse to. Pass på at du får sagt det du mener er viktig. Men igjen: Ikke legg opp til manusbruk. Se på de du snakker med. Ta deg pauser og drikk litt vann. Og ikke minst: Snakk rolig og behersket. Når vi er stressa, har vi en tendens til å snakke fort. Sett ned tempoet til halv fart, sier han. 

Emil understreker også at det i tillegg er viktig å bruke fagbegreper i samtalen.  

Bruk fagbegreper

-Alle fag har sitt eget språk og sine egne fagbegreper. Dette er viktig å huske dersom man vil ha høy måloppnåelse. Man kommer ikke høyt opp uten presist språk og bruk av fagbegreper. Og her er jeg tilbake til det med å repetere og å snakke fag også etter skoletid. Om man skal klare å snakke rolig og behersket, være fri fra manus og ta i bruk fagbegreper, må man snakke fag før eksamen. Snakk med bikkja, med venner, med søsken eller foreldre. Det er som oftest de som repeterer, som viser seg å være sterke på eksamen, sier Emil. 

Han har også noen beroligende ord til de som kjenner litt ekstra på eksamensnervene før muntlig: 

-Husk at sensorer er hyggelige lærere, eksaminatorer er hyggelige lærere og begge parter skal lete etter hva du kan, ikke etter eventuelle hull du har i kunnskapen. Det er ingen elever som skal grilles, så forsøk å senke skuldrene. Min erfaring er at mange går ut av klasserommet og synes de har hatt en positiv opplevelse, konstaterer han.