Høyre størst på HNH

Med 28,9 prosent av stemmene ble Høyre en klar vinner av årets skolevalg ved HNH.

Valgresultatet skiller seg dermed tydelig fra 2019 da Ap tronet på topp med 29 prosent av stemmene. At MDG kun kapret 4,4 prosent av stemmene denne gangen – mot 23,1 prosent for to år siden – er nok likevel den største overraskelsen; FNs klimarapport og ekstremvær i Europa tatt i betraktning. Politikkeleven Naomi Diaz Lopez mener imidlertid forklaringen ligger i et noe ensidig fokus fra MDGs side:

-De er veldig opptatt av klimaet, og det er også hovedsakelig budskapet som kommer frem. Det blir ikke så tydelig hvordan de stiller seg i andre saker, sier hun.

Medelev Thyra Kjeldsen Ekker støtter denne forklaringen:

-De er veldig tydelige på klimapolitikken, men det blir kanskje litt snevert. Synet de har på avgifter, skatter og andre ting folk er opptatt av, kommer ikke så klart til uttrykk. Mulig dette gjør ungdommene usikre på hva annet partiet står for, at sier hun.

Ønsker å beholde oljen

Aps tilbakegang fra 29, prosent i 2019 til 18,4 prosent i år, mener de kan bunne i personmessige årsaker:

-Ved sist valg var Aps kandidat på skoledebatten selv elev ved skolen. Det kan nok ha hatt en innvirkning på stemmegivingen den gangen, sier jentene.

-Høyres kandidat var dessuten veldig god under årets debatt, legger Thyra til.

“Drill baby, drill” konstaterte Frps representant under skoledebatten sist måned. Mulig var det klar tale som dette som appellerte til enkelte HNH-ere. Frp gikk nemlig kraftig frem under årets valge, fra 4,1 i 2019 til 12,3 i år.

– Det kan se ut til at ungdommene ønsker å holde på oljehentingen, både Frp, Ap og Høyre gjorde det jo bra denne gangen, sier Thyra.

Politikkelev Thyra Kjeldsen Ekker tolker årets valgresultat på HNH.