Riktig kildebruk

Det er viktig å finne fram til gode og relevante kilder når du skriver oppgaver. Bruken av referanser er en del av grunnlaget for vurderingen av din oppgave. En god oppgave kjennetegnes ved at kilder er oppgitt og brukt på riktig måte.

Akademisk redelighet

Oppgaven skal være resultat av ditt eget selvstendige arbeid og et uttrykk for læring og egen arbeidsinnsats. Riktig kildebruk og referanser viser hva som er ditt bidrag og hva du bygger din kunnskap på.

For å kunne etterprøve dine resultat og kritisere dine synspunkt og argumentasjon, trenger leseren presise henvisninger til de kildene du har brukt.

Fusk

Hvis kilder ikke er oppgitt og sitat markert i teksten, fremstår oppgaven som ditt selvstendige arbeid uten å være det. Å utgi andres arbeid som sitt eget regnes som fusk etter reglene.

Hva har du lov til å gjøre?

Du kan bruke andres arbeid og materiale som kilde til informasjon om temaet ditt og som støtte og illustrasjon av dine resonnementer.

Bruk av kilder eller andres arbeid kan være å hente ideer, bruke opplysninger, argumenter og resonnementer mv. fra pensum eller annen litteratur, nettsider, forelesninger osv. Kilder kan være både muntlige og skriftlige, digitale, bilder, publiserte eller ikke publiserte osv.

Hvordan bruker du kilder og referanser?

Med mindre annet står oppgitt kan du benytte APA som oppsett for kildebruk- og henvisning.

Kildekritikk

Vær kritisk til valg av kilder. Her er noen spørsmål du alltid kan stille deg før du velger å bruke en kilde:

  • Troverdighet: Er kilden til å stole på?
  • Objektivitet: Er kilden nøytral?
  • Nøyaktighet: Finner du spor etter juks eller slurv?
  • Egnethet: Finner du svarene du trenger?

Som elev ved Hans Nielsen Hauge VGS vil du få en introduksjon og opplæring til bl.a. oppgaveskriving, kildebruk, kildehenvisning og kildekritikk. Det er et krav ved høyere utdanning og dermed forberedende hos oss. Vi jobber for at du skal ha de beste forutsetningene for å lykkes med dine ambisjoner.