Psykisk helsefokus på HNH

Pandemien satt et enda sterkere fokus på ungdoms psykiske helse. Det ga grunnlag for ungdomsbedriften Psykt Kult som elever ved Hans Nielsen Hauge VGS står bak. 

Bedriften Psykt Kult produserer og selger armbånd til inntekt for Rådet for psykisk helse, en paraplyorganisasjon for 31 forskjellige bruker-og pårørendeorganisasjoner, humanitære organisasjoner, fagforeninger og utdanningsinstitusjoner. HNH-elevene Marie Tennøe, Andrea Elisabeth Adolfsen, Frida Hultman Rakkenes og Lotta Dorthea Fagerland-Tharaldsen vant beste HR-bedrift i fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter. De ble dermed utvalgt til å delta i norgesmesterskapet på Gardermoen. Vi møtte Daglig Leder Lotta Dorthea for å snakke om hvordan det egentlig går med ungdommers psykiske helse i dag.

Hva var grunnen til at dere ville fokusere på psykisk helse?

Vi hadde inntrykk etter korona var over og vi kom tilbake til en mer normal skolehverdag at det var mange som slet. De fleste sier jo at “det går bra” hvis noen spør, men vi vet selv at det ikke alltid er sant. Det er et slags press på å ha det bra, så man tar på seg en maske når man er blant folk. Det er fler som sliter enn man tror.

Hva har dere inntrykk av er den største utfordringen ungdommer sliter med?

– Det er vanskelig å si, for alle er forskjellige. På HNH har vi et veldig godt og trygt skolemiljø, men sosial angst og depresjon er jo noe vi vet mange sliter med generelt. Spesielt gutter sliter mest uten å få hjelp. Flere gutter enn jenter slutter på skolen, og flere begår selvmord. Jeg tror det er vanskeligere for gutter, for de skal være tøffe, ikke sårbare, ikke gråte, bare stå på.

Hvordan synes dere ungdommer takler psykiske utfordringer?

– Det går mye i å snakke med nære venner, for det er et stort steg å søke hjelp. Helsevesenet er tregt og har lang ventetid, så man føler ikke at sine egne problemer er store nok for å kvalifisere for hjelp. Da holder man det heller privat. Det er egentlig altfor dårlig.

– I tillegg kan nok mange føle at de ikke vil belaste andre med problemene sine. Man vet jo at det er en god mulighet for at de andre også sliter, og man vil ikke legge sine egne ting over på dem.

Hva mener dere ungdommer trenger for å ha det godt psykisk?

– Vi trenger å snakke mer om psykisk helse for å fjerne tabuer rundt det. Vi bør fortelle alle elever at veldig mange sliter, at man ikke er alene. Og at man ikke trenger å være suicidal for å søke hjelp.

– Elevrådsleder Johannes Flodin jobber med å skaffe elevene her bedre oppfølging, ved å hente inn en psykolog som skal snakke med alle elever og kartlegge hvordan ting egentlig ligger an.

– Vi har også fått inn folkehelse og livsmestring i læreplanen, så det er mer snakk om det på HNH nå. Det skal legges inn i alle fag. Og i folkehelseuka tidligere i år hadde vi  blant annet stressless-kurs og terapiridning på Hjørgunn gård.

Har dere noen konkrete tips til ungdommer som vil ha det litt bedre med seg selv?

– Bruk de døgnåpne chatte-og ringetjenestene: kors på halsen, ung.no, Kirkens SOS, Mental Helses hjelpetelefon, alarmtelefonen for barn og unge. Her er det mye hjelp å få. Eventuelt kan du sende en melding til @psyktkult.ub på insta, så sender vi deg ressursene du trenger.

– Vi kan også bli bedre til å spørre folk om hvordan går det faktisk, og sette av tid til å høre svaret.

Jobben Frida, Lotta og Andrea har gjort for psykisk helse, ble sist uke premiert med en gullbillett til NM i Ungdomsbedrift.

Maria Lerch, lektor i Religion og psykologi ved HNH, er enig i at flere har det vanskelig etter korona.

– I følge statistikken for Fredrikstad kommune er det faktisk jenter som sliter mest, men gutter er mindre tilbøyelige til å søke hjelp når de sliter. De tyr oftere til for eksempel rus.

Hva opplever du er typiske ting ungdommer sliter med?

– Det kan være ensomhet, dårlig selvfølelse eller mangel på mestringsfølelse. Vi setter krav til elevene på HNH, men vi opplever at kravene de setter til seg selv ofte er høyere. Filmen “Verdens verste menneske”, som vi analyserer i undervisningen, gjenspeiler godt hvordan det er å være ung i dag. Karakterer virker å være mye viktigere enn før, og skolen tas svært seriøst.

– Selv om gode karakterer er viktig, er vi opptatt av hele eleven. Å ha realistiske forventninger og å lære å senke skuldrene er en viktig del av dette.

Hvorfor er det så vanskelig for elever å søke hjelp?

– Det kan for eksempel gå på at man føler skyld og skam for å ikke ha det bra. Man har kanskje gode foreldre og gjør det bra på skolen, og da føler man at man “burde” ha det fint.

– Lærerne ved HNH er opptatt av at elevene skal ha det bra, så jeg oppfordrer til å ta kontakt med oss. Uansett størrelsen på problemet!