Lys i mørket for Oslofjorden

Med konseptet Bioglow sikret Biologi 2-elevene Martine, Olivia, Marcus og Ebba seg finaleplass i Innovasjonscamp 2023.

Det skortet ikke på gode og kreative ideer da biologiklassen på HNH skulle løse følgende problemstilling: Hvordan få et mer bærekraftig vannmiljø? Det var Ungt entreprenørskap, på oppdrag fra Osloregionen, som sto bak utfordringen, og det var ikke rent lite de ba om: At elevene, i løpet av noen få timer, skulle utvikle en helt ny idé til et tiltak som kan bidra til å løse noen av problemene Oslofjorden står overfor. Biologi-klassen tok imidlertid utfordringen på strak arm, og juryen – bestående av Sille Solberg fra Ungt Entreprenørskap, Helene Gabestad fra vannforvaltningen i Viken fylkeskommune og næringsutvikler Sandra Marie Andersen, var svært imponerte over sluttresultatet:

Stort engasjement

-Det var vanskelig å velge én vinner, for her var det mange gode faglige innledninger, løsninger knyttet til problemstilling og bærekraftmål og ikke minst stort engasjement, konstaterer Gabestad.

Men først; la oss spole tiden litt tilbake, til begynnelsen av september i år: Biologi 2 legger ut på båttur i Onsøy-skjærgården for å sjekke hvordan det egentlig står til med helsa til Ytre Oslofjord. Ikke spesielt bra, skulle det vise seg.

Preget av «Hans»

-Feltarbeidet vårt kom i kjølvannet av «Hans», noe som kom tydelig til uttrykk form av grumsete vann med dårlig sikt. Partikler var blitt dratt fra land og ut i vannet, noe som naturlig nok rammer livet i havet. Fokuset vårt den dagen var dermed hvordan slikt ekstremvær, som vi nok bare må forvente mer av i årene fremover, påvirker det biologiske mangfoldet, forteller biologilærer Elise.

Septemberdagens feltarbeid pekte dermed frem mot dagens fagdag i biologi som altså skulle gi svar på hva som kan gjøres. Gruppearbeidet munnet ut i OsmoTecs filtrasjonssøyler og omvendt osmose, Bio Boosts forslag om å la byfergene føre ZVI-filter ved Glommas utløp, og altså nevnte BioGlow, som foreslår å bokstavelig talt lyse opp en mørk Oslofjord ved hjelp av undervannsdroner. Økt lystilgang i områder med mye sedimenter og algeoppblomstring vil gi bedre forhold for fotosyntese, hevder gruppa. Sistnevnte, som ble omtalt som nyskapende, fremtidsrettet og gjennomførbar, ble altså dagens vinner og skal dermed møte i finalen på Oslo Rådhus neste måned.

Se bilder fra feltarbeid i Onsøy-skjærgården og fra fredagens fagdag under!