Hvor mye koster det å gå på HNH?

På det spørsmålet finnes et kort svar, og et langt. Vi begynner med det korte: Hvert år du går her koster det 18 500 kroner. Året blir delt opp i ti måneder, så du betaler 1850 kroner i måneden. 

Men hvorfor må man betale “ekstra” for å gå på friskole? Får vi ikke penger av staten? Koster det ekstra for skolemat kanskje, eller tur, eller Mac? Dette krever litt forklaring, så vi skal nå svare så godt vi kan, og kanskje oppklare noen misforståelser rundt det å drive en privat videregående skole. 

Vi får penger av staten!

Dette er helt riktig. Blir man godkjent som friskole i Norge, bidrar staten med 85 prosent av det en elev “koster” i løpet av et skoleår. Vi skal, som andre skoler, betale lærere, kjøpe inn ting og tang til undervisningen, betale leie og vedlikehold av bygningen vi er i, og så videre. 

HNH er en ideell organisasjon, så vi har ingen investorer som skal tjene penger på å eie en skole. Derfor går alle skolepengene til å drive skolen.

Så skolepengene skal dekke de siste 15 prosentene?

Riktig! Kommunale skoler får hele beløpet dekket, mens vi må ta betalt for at vi skal kunne tilby deg et fullverdig skoletilbud.

Hvis du er interessert i hvor mye skolen får når du blir elev her, kan du lese om det på sidene til utdanningsdirektoratet.

Likevel gir vi på HNH deg noen ekstra fordeler når du går her, bl.a. en egen Mac, medlemsskap på treningssenter, skolebøker og turer. Som bringer oss til:

Er HNH dyrere enn andre private VGS?

Vi må vel ta betalt ekstra for å gi elevene disse tingene? Nei. Det er ikke sånn at skolepengene går inn på en konto som er reservert Mac. De går inn i det totale budsjettet vårt, og derfra er det et spørsmål om prioriteringer. 

Hvert år snakker vi om hvor mye penger de forskjellige områdene ved skolen skal få, og vi har valgt å prioritere spesielt utdeling av Mac og turer  som viktige deler av budsjettet vårt.

Vi er derfor ikke dyrere enn andre private videregående skoler.  Siden vi har frihet til å tildele budsjettet vårt til de områdene vi ser er best for både elever og skolen, kan vi tilby goder som ikke alle andre kan. Vi har for eksempel en mindre administrasjon enn mange andre skoler.

Alle har like muligheter på HNH

Vi er opptatt av å ta inn de mest motiverte elevene, uansett hvor de kommer fra eller hvor “rike” de er. Det at vi drives på grunnlag av den kristne formålsparagrafen betyr ikke at man må være kristen for å gå her. Vi har elever fra ulike trossamfunn og bakgrunner og diskriminerer ikke på noe grunnlag. Å ha mangfold på skolen gjør oss bedre!

Hvis du har flere spørsmål om skolepenger eller andre ting hører vi gjerne fra deg, enten gjennom facebooksiden vår, nettsiden eller på Instagram!