Hva er karaktersnittet vårt og hva forventer vi av deg som elev?

Vi får ofte spørsmål om karaktersnittet på HNH. Det er vanskelig å gi et konkret svar, for det varierer fra år til år, og på generell basis blir elever med høyere karaktersnitt tatt inn foran elever med lavere karaktersnitt. Men vi oppfordrer deg likevel til å søke!

Selv om vi tar inn elever basert på karaktersnitt, er hovedfokuset vårt at du skal vokse og utvikle deg i løpet av tiden du er her. Vi ønsker å støtte deg og hjelpe deg til å nå målene dine. Når du går ut herfra skal du være godt forberedt til å møte utfordringene som videre utdanning gir.

Fornøyde elever

Hans William, en tidligere elev ved skolen vår, sier:

«Det er tøft å gå rett videre til universitetet, men på HNH lærte jeg å ta skole på alvor. Til tider opplevde jeg det som hardt på HNH med mange vurderinger og strenge karakterkrav, men når jeg nå som student ser tilbake på det, så er det ingen tvil om at det var viktig og riktig.» 

Klikk her for å lese mer om hvordan Hans William og andre tidligere elever opplevde å gå på HNH 

I løpet av disse tre årene skal du ha mange forskjellige fag og du skal fordype deg i mange ulike emner. I tillegg handler naturligvis videregående også om å stifte nye vennskap, om å være sosial med venner og om å få gode erfaringer gjennom turer. Og så skal du altså forberedes på livet etter videregående skole. 

Kvalitetsfokus

Helt siden oppstarten har HNH hatt et sterkt fokus på kvalitet i utdanningen vi tilbyr. Det betyr at vi stiller høye krav til deg som elev. Det betyr også at det stilles høye krav til lærernes kompetanse og undervisningsmetoder, slik at dyktige og engasjerte lærere hele tiden går sammen med deg, støtter deg og ruster deg til å møte kravene som blir satt. 

Vi har elever fra alle typer familier og bakgrunner, men de har alle til felles at de ønsker å bli gode på noe. Og det er vårt mål: Å sørge for at du får de beste mulige forutsetningene for å gjøre det godt på studier etter at du er ferdig på HNH. 

Enklere overgang til studier

I løpet av de tre årene du går her hos oss skal vi sørge for at du trenes i selvstendig tenking, at du skal lære deg utholdenhet, du skal stifte bekjentskap med ulike studieteknikker og, ikke minst, du skal kjenne på mestringsfølelsen. Slik håper vi at du skal, som Hans William, erfare at overgangen til studielivet ikke blir så stort. Vi vil gi deg gode læringsstrategier du kan bruke i møte med universitet og høyskole, og ønsker at du er selvstendig og trygg når grupperommet byttes ut med lesesalen og klasserommet med aulaen. 

Her hos oss legger vi det faglige fundamentet. Dette gjør at vi setter krav, at vi har fokuserte elever og at vi har engasjerte lærere. For det mener vi er, for å si det med Hans Williams ord, både riktig og viktig.