Hospitering: Bli kjent med oss på HNH!

Hospitering gir alle 10. klassinger mulighet til å bli kjent med en videregående skole fra innsiden. Kommer du til oss på HNH får du snakke med lærerne og delta i undervisningen. Du får også sjansen til å bli kjent med de som allerede er elever hos oss. De kan fortelle deg hvordan det virkelig er å gå på HNH!

En av de du kanskje møter på er Eva Hellingsæther fra Trosvik. Hun er godt inne i sitt første år ved HNH, og godt fornøyd med valget av videregående skole.

HNH tar inkludering til et nytt nivå!

– Det var mye snakk om inkludering og teambuilding på ungdomsskolen også, men HNH tar det liksom til et nytt nivå! Vi blir godt kjent med alle de andre på skolen, også lærere vi ikke har selv. Alle vet hvem du er, og det skaper et trygt og fint miljø. 

Eva kjente godt til skolen før hun begynte, da storebroren hennes er tidligere HNH-elev. For henne er det viktig at skolen ligger sentralt til og er liten med et godt miljø. Hun setter stor pris på at skolen arrangerer felles aktiviteter, også på tvers av trinnene. 

– Når jeg er ferdig på videregående vil jeg studere til barnehagelærer i Trondheim. Etter å ha gått på HNH blir det ikke vanskelig for meg å flytte til en ny by og bli kjent med andre studenter.

Hjelp til å nå egne mål

– Lærerne er unge og engasjerte, og vi har 2 rådgivere vi kan gå til med hva som helst. Skolen er opptatt av at vi skal få til det vi selv vil. Vi må ikke tilpasse oss skolens mål – det er våre egne mål vi skal strekke oss for å nå, og de gjør alt de kan for å hjelpe oss. 

Da Eva begynte på HNH i høst, ble hun og de andre bedt om å skrive forventningstekster om hvilke mål de hadde i alle fag. Eva synes matte er gøy. Derfor er det lett å jobbe med, og hun får gode resultater. Samfunnsfag og naturfag er vanskeligere, og ikke like spennende, synes hun. Da blir fagene også lette å nedprioritere.

– I forventningsteksten satte jeg meg som mål å fokusere på de fagene jeg synes er vanskelige. Per-Kristian Kaldal, som er lærer i samfunnsfag, skrev en artikkel tilbake til hver enkelt elev om hvordan vi burde jobbe for å nå målene våre. Til meg skrev han at jeg kunne se litt på nyheter og lese noen avisartikler for at det skulle bli enklere å bli engasjert. Jeg har kanskje ikke lært så mye konkret enda, men jeg har fått et større perspektiv på verden og hva som foregår!

Får toppskår fra elever 

I en elev- og foresattundersøkelse som ble gjennomført våren 2021 ble elevene spurt om hva de synes om HNH på en rekke felt. Svarene herfra underbygget inntrykket som elevene vi har intervjuet, sitter med. Det som skåret aller best var skolens bruk av teknologi. På dette feltet er ingen elever på “misfornøyd-siden” av skalaen. Samtidig får skolen toppscore på geografisk plassering og personlig sikkerhet. 

Dette er gode skussmål å få fra kravstore elever. I undersøkelsen svarte 131 elever fordelt mellom alle de tre klassetrinnene med flest fra 1. klasse. 

Et skolebygg som fungerer er viktig, men det er lærerne som skal formidle kunnskapen, som er aller viktigst for å fremstå som en god skole. På spørsmål om lærernes kunnskapsnivå og formidlingsevne, svarer elevene at de er veldig fornøyd eller fornøyd.

I undersøkelsen ble alle elevene også bedt om å vurdere hvorvidt de er faglig klare og praktisk klare for videre studier etter tiden ved HNH. Svarene er ikke sortert på klassetrinn, men kun 15 elever av 131 som svarte, mener at de ikke er faglig klare for videre studier. Den store andelen av elevene mener de er enten veldig klare eller litt klare for videre studier, både faglig og praktisk. Og som ungdommer flest er det endel som er usikre på hva fremtiden vil bringe. 

Foreldrene legger vekt på oppfølging

Det var 41 foreldre som svarte på en tilsvarende undersøkelse og resultatene skiller seg ikke mye fra det inntrykket elevene gir uttrykk for. 

Da deres barn skulle søke videregående skole så var det tett oppfølging, elevens eget ønske og skolens gode rykte som det ble lagt mest vekt på. 

Samtidig har foreldre i enda større grad enn sine barn troen på at HNH vil gjøre elevene faglig forberedt på det videre studielivet. 

Over 90 prosent av foreldrene svarer at det er sannsynlig at de vil anbefale skolen til andre foresatte og elever.

Blant elevene er det 95 prosent  som svarer at de vil anbefale HNH for familie, venner og kjente.

Hospitering lar deg være HNH-elev for en dag og bli kjent med både lærere, utdanningsprogrammer og andre elever. Det er et tilbud til alle tiendeklassinger i Fredrikstad og omegn som går over flere dager. Ta gjerne turen til oss på HNH om du er nysgjerrig på å vite mer om skolen, skolemiljøet, programfag og studiespesialisering! Påmelding skjer på din ungdomsskole.