Jeg har fått plass på privatskole/friskole og ønsker å si fra meg skoleplassen min. Hva gjør jeg?

Send en mail til inntak@ofk.no hvor du bekrefter at du takker nei til skoleplassen du har fått tildelt. Da vil skoleplassen bli tildelt en annen søker.