Kan skolen plassere meg i samme klasse som vennen(e) min(e)?

Klassene bestemmes av skolens administrasjon og vi har ikke mulighet til å ta hensyn til alle ønsker. Informer gjerne administrasjon om dine ønsker slik at det kan bli tatt til etterretning, men vi kan ikke love at du vil bli plassert i samme klasse.