Hvilke fag gir realfagspoeng?

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen. 

Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre. Du får for eksempel 1,5 realfagspoeng for fagene S1 + S2 + R2.

Fag tatt i kunnskapsløftetRealfagspoeng
Matematikk S10,5
Matematikk S20,5
Matematikk R10,5
Matematikk R21
Fysikk 10,5
Fysikk 21
Kjemi 10,5
Kjemi 20,5
Biologi 10,5
Biologi 20,5
Geofag 10,5
Geofag 20,5

Har du tatt realfag som gir realfagspoeng eller dekker spesielle opptakskrav, skal karakteren du får i faget regnes med i karakterpoengene.

Hvis de realfagene du har tatt ikke er nødvendig for å få generell studiekompetanse eller for å dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum. Karakterene du har fått i faget må regnes med for at du skal få realfagspoeng.