Må man være kristen for å gå på HNH?

Nei. HNH er åpen for alle elever, skolen legger stor vekt på respekt og toleranse for alle livssyn