Hva betyr det at HNH er en kristen friskole?

HNH følger vanlige offentlige læreplaner og tilbyr de samme fagene som offentlige skoler. HNH er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Du vil derfor merke at vi er mer opptatt av kristne verdier enn det man vanligvis er i en offentlig skole. I tillegg har vi et eget kristendomsfag i første og andre klasse.