Hvor store er klassene?

Her er det ikke satt noen grenser, men det er typisk inntil 30 elever per klasse. I programfag kan størrelsen på klassene variere. Ettersom vi er en passe stor skole, så er det naturlig at noen klasser blir små. Det er også positivt for læringsmiljøet med mer tid til oppfølging fra lærere for hver enkelt elev og diskusjon i timene.