Hva kan man bli med realfag?

Med en realfaglig utdanning har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan gå videre til høyere utdanninger innenfor realfag for å jobbe med alt fra havbunnen og ut til verdensrommet. Kort fortalt kan man jobbe med alt fra energi og miljø til helse og mennesker. Du kan for eksempel gå videre til studier ved høgskole/universitet innen:

 • Nanoteknologi
 • Informatikk
 • Fiskehelse
 • Medisin og medisinsk teknologi
 • Havbruk og havteknologi
 • Geovitenskap
 • Ingeniør innen bygg, elektro, maskin, økonomi
 • Biologi
 • Fysikk
 • Matematikk
 • Kjemi