Hvorfor velge realfag?

Mange studier krever realfag fra videregående skole – dette er det lurt å sette seg inn i før man tar valg som kan gjøre utdanningsløpet unødvendig kronglete. Vi vet ikke hvilke jobber som eksisterer om 10 eller 20 år. Men vi vet at kompetanse innen realfag og teknologi er et svært godt utgangspunkt i et arbeidsliv i stadig endring. Og bedrifter innen realfag og teknologi skriker høyt etter ny arbeidskraft.

Felles for disse fagene er at de kommer til å inngå i løsningene på mange av utfordringene som dagens samfunn står overfor. Enten det gjelder klima, miljø, helse, matproduksjon, energi, transport – kompetanse innen realfag er uansett relevant for å jobbe med problemstillinger innen disse områdene.

Mange tror at det er bare de som er flinkest i matte som kan lykkes med realfag. Sånn er det ikke. Vi snakker med mange som grudde seg til realfagene i videregående skole eller i studiene, men som etterpå sier at det slett ikke var så vanskelig som de fryktet.

Motivasjon er viktigere enn talent.