Hvorfor må man betale skolepenger?

HNH er en friskole. Alle norske friskoler får 85% av sine kostnader dekket av staten. De resterende 15% dekkes av elevene som går på skolen.