Category Realfag

HNH Blogg

Hvilke fag gir realfagspoeng?

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen.  Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre. Du får for eksempel 1,5 realfagspoeng for fagene S1 + S2 + R2.…

Hva er forskjellen på P- og T- matte?

P-matte (1P) P-matte er praktisk matematikk. Du lærer å bruke matematikk til å utforske problemer knyttet til hverdagsliv og samfunn. Matematikk 1P passer for deg som T-matte (1T) T-matte er teoretisk matematikk. Du lærer om teoretiske verktøy, problemløsning og resonnering,…

Hva lærer du i realfag?

Realfag er naturvitenskapelige fag som fysikk, kjemi, biologi, geologi, astronomi og matematikk. I videregående opplæring regnes også informasjonsteknologi (IT), teknologi og forskningslære som realfag.  Når du lærer om bergarter og havstrømmer lærer du geologi. Kroppen vår, naturen og dyr er biologi. Labøvelser er kjemi. Gravitasjon er…

Hvorfor velge realfag?

Mange studier krever realfag fra videregående skole – dette er det lurt å sette seg inn i før man tar valg som kan gjøre utdanningsløpet unødvendig kronglete. Vi vet ikke hvilke jobber som eksisterer om 10 eller 20 år. Men…

Hva kan man bli med realfag?

Med en realfaglig utdanning har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan gå videre til høyere utdanninger innenfor realfag for å jobbe med alt fra havbunnen og ut til verdensrommet. Kort fortalt kan man jobbe med alt fra energi og miljø…

Er realfag vanskelig?

Realfag er ikke vanskelig, men det krever en god arbeidsinnsats – i likhet med andre studier. Det er mange som har av oppfatning at realfag kun består av teori, formler og tall, men i realiteten jobber man mye praktisk, og med…