Fagdag på fjorden

Biologi 2-klassen tar Fagfornyelsens oppfordring til dybdelæring på største alvor og helt bokstavelig. Fredag foretok de et dypdykk i Oslofjorden for å lære mer om livet i havet.

Torsdag mønstret 12 elever fra Biologi 2-klassen på Ny-Vigra III for å drive med feltarbeid.

– Tanken var å undersøke havet som økosystem og å se på hva som lever i havet, forklarer biologilærer Elise Berggren.

Og om det ikke var de helt store overraskelsene som ble trukket opp med bunntrålen, så var fangsten variert. Både blåskjell, sjøkreps, sjømus og kantnål, sistnevnte en slektning av sjøhesten, ble hentet opp fra dypet:

-Vi ble overrasket over hvor mange ulike arter som fantes i ulike soner innenfor det samme område. Det ble en veldig lærerik tur, konstaterer Julie Flodin og Hedda Mohn, som begge likte denne praktiske tilnærmingen til faget:

Bedre forståelse ute i felt

-Dette var en undervisningsmetode som hjalp oss til å få en bedre forståelse av hva vi hadde gått igjennom på skolen i forkant. På turen fikk vi muligheten til å se marine økosystem på nært hold, i stedet for å bare lese om det i en bok. I tillegg hadde vi tilgang på erfarne marinbiologer som kunne svare på de spørsmålene vi hadde, opplyser jentene, som blant annet fikk mulighet til å hente inn prøver som senere ble vurdert gjennom mikroskop.

Også litt sosialt ble det tid til i og med at hele gjengen overnattet i Engelsviken.

-Det er fint at hele klassen får mulighet til å bli enda bedre kjent og vi følte vel alle at turen gjorde oss mer samlet som klasse. Å bake brownies, ha filmkveld og spise frokost sammen, gjør noe med miljøet. Dette er nok også noe vi, i tillegg til det faglige, vil ta med oss videre, slår jentene fast.

Se flere bilder fra feltkurset her: