Elevtjenesten: Snakk med oss om stort og smått. Våre dører er åpne!

Få veiledning, råd og hjelp. Vi ønsker at alle skal trives og få den hjelpen de trenger. Dette gjelder enten du har personlige, sosiale eller emosjonelle greier som påvirker skolegangen og samværet på skolen. Kanskje lurer du også på studier og karrierevalg eller har behov for tilpasning og tilrettelegging for å få nødvendig faglig utbytte?

Du trenger ikke alltid vite hva du vil spørre om; kanskje vil du bare snakke med noen? Og det er helt greit.

Hva kan elevtjenesten hjelpe deg med?

Rådgiverne ved Hans Nielsen Hauge VGS kan hjelpe elever med både stort og smått, på litt ulike måter. Det kan være alt fra støttende ord på en litt ekstra tung dag, til utfordringer med lærevansker og behov for tilpasset undervisning, eller at du står i noe som påvirker hele hverdagen din. Kkk

Du kan oppsøke oss alene eller komme på vegne av en vennegjeng eller en hel klasse. Her på skolen jobber Terje som sosialrådgiver og karriereveileder, mens Kristine er spesialpedagogisk rådgiver. Litt uklart enda?

Her er noen typiske ting som Terje og Kristine hjelper elever med.

Terje hjelper elever med:

 • å takle personlige og sosiale utfordringer
 • håndtere stress, konflikter og problemer relatert til trivsel
 • støtte rundt familie- og vennskapsrelaterte bekymringer
 • å oppleve mestring og se fremskritt de ikke nødvendigvis ser selv
 • å finne seg til rette og få en fin overgang fra ungdomsskole til videregående opplæring
 • å utforske ulike karrieremuligheter, utdanningsvalg og fremtidsplaner
 • informasjon om kurs, studieretninger og yrkesveier som kan passe for den enkelte elev
 • informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
 • å skrive CV, søke jobber og forberede seg til jobbintervjuer

En sosialrådgiver samarbeider også med andre fagpersoner, lærere og hjelpeinstanser for å sikre at elever får den hjelpen de trenger. Alle elever ved Hans Nielsen Hauge VGS har i løpet av de tre skoleårene samtale(r) med karriereveileder.

Jeg synes det er utrolig givende å jobbe med elever på videregående og forhåpentligvis få bidra positivt i deres skolegang og hverdag. Det gir meg stor glede å følge utviklingen deres og se at de mestrer ting de ikke mestret før.

Terje Sandtorp, Sosialrådgiver og Karriereveileder ved HNH VGS
Terje Sandtorp

Kristine hjelper elever med:

 • spesielle behov, lærevansker, konsentrasjonsvansker, lese- og skrivevansker, mattevansker eller funksjonsnedsettelser
 • å tilrettelegge for tilpasset opplæring og pedagogiske metoder som best støtter elevenes læring og utvikling 
 • individuelt tilpasset undervisning og læring
 • tilrettelegging av skoleåret ved sykdom eller utfordringer med henvisning til PPT/fylkeskommunen og kommunikasjon med faglærer for redusert vurderingsplan
 • tilrettelegging på prøver og eksamener med utvidet tid, lesehjelp, kombinasjon skriftlig/muntlig prøve m.m.

En spesialpedagogisk rådgiver hjelper og støtter elever med faglige vansker, som nevnt ovenfor eller som kanskje har behov for tilrettelegging eller hjelpemidler for å få nødvendig faglig utbytte.

En spesialpedagogisk rådgiver samarbeider med elevene, lærere, foreldre og andre fagpersoner for å sikre en helhetlig støtte til eleven. På den måten får man bedre forutsetninger for å lykkes både akademisk og personlig.

Jeg synes det er spennende å følge elevene gjennom de tre årene de går her og få lov til å støtte dem slik at de kan gå ut med et vitnemål etter å ha gått her. Gleder deg meg til hver dag jeg kan få være sammen med flott ungdom!

Kristine Rasmussen Larsen, Spesialpedagogisk rådgiver ved HNH VGS
Kristine Rasmussen Larsen

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe deg med?

Hans Nielsen Hauge VGS samarbeider med helsestasjon for ungdom i Fredrikstad om skolehelsetjenesten. Her kan du få råd og veiledning om din helse fra helsesykepleiere. Det er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år. Det er ingen timebestilling, kun drop-in. Du får helsehjelp samme dag, men det kan være ventetid i perioder. Her kan du spørre og snakke om det du lurer på.

Du kan snakke med skolehelsetjenesten om:

 • kropp og helse
 • pubertet
 • seksuell orientering og kjønnsidentitet
 • sex- og samliv
 • prevensjon (vi har gratis kondomer, p-stav, spiral og nødprevensjon/angrepille)
 • graviditet og abort
 • test og behandling av seksuelt av overførbare infeksjoner
 • problemer med venner eller familie
 • vanskelige tanker
 • følelser og bekymringer
 • rus og avhengighet
 • kultur og religion

De har selvsagt taushetsplikt. Skolens elevtjeneste kan også sette deg i kontakt med helsestasjon for ungdom i Fredrikstad eller andre hjelpeinstanser.