Årets Design Sprint: -Krevende og gøy

Ta en hel haug post-it lapper, føy til to klasser med engasjerte og kreative vg1-elever og du har kjernen i Design Sprint-uka; og, i løpet av fem skoledager, gode løsninger på komplekse problemer.

Problemstillingen førsteklassingene skulle jobbe med denne uka var “Hvordan kan man legge til rette for bedre folkehelse i områder i Fredrikstad med lav levekårsindeks?”.

– Ikke det letteste utgangspunktet, medgir vg1-elevene Aleksander og Fredrik smilende.

-Selv politikerne synes dette er krevende, legger de til.

Men lot de seg vippe av pinnen av den grunn? På ingen måte. Fredag ettermiddag presenterte de ulike gruppene prototypene de hadde brukt uka på å utvikle, for en jury bestående av rektor og lærere. Et skolegårdsspill for barn som skal bidra til aktivitet, trivsel og samhold, var blant forslagene som ble lansert. Det var imidlertid en applikasjon knyttet opp mot Helsestasjon for ungdom som trakk det lengste strået. Ved å få lett tilgang på informasjon, mulighet for timebestilling og å legge til rette for å stille spørsmål og få svar på spørsmål, er tanken at terskelen for å bruke helsestasjonen blir lavere, også for ungdommer som bor utenfor bykjernen.

Design Sprint handler om samarbeid og idémyldring.

Aleksanders og Fredriks grupper har også arbeidet med applikasjoner, om enn med litt annen vri:

Vår gruppe konsentrerte seg om hvordan vi kan forhindre at ungdommer dropper ut av videregående. Vi har dermed arbeidet med en applikasjon som kan gi motivasjon til skolearbeidet. Tanken er at man her kan gjøre oppgaver knyttet opp mot ulike fag som kan løses i konkurranse med medelever. Fine premier skal også bidra til å øke motivasjonen.

Aleksander

Mot arbeidsmarkedet

Fredriks gruppe har hatt fokus på hvordan ungdommer lettere kan søke på småjobber som i neste omgang kan bidra til at man kan delta på ulike aktiviteter på fritiden:

Det er jo ikke alle som har mulighet til å være med på kino eller bli med på andre aktiviteter med vennene sine. Vi har derfor jobbet med en applikasjon der ungdommer kan legge inn CV og også lett få oversikt over jobber som lyses ut. Slik vil mulighetene for å få en jobb øke.

Fredrik

At arbeidet har vært engasjerende, er det ingen tvil om.

-Det har vært artig å utvikle ideer gjennom Design Sprint-metoden. Vi havnet også på et helt annet sted enn vi innledningsvis hadde trodd vi skulle ende. Krevende og morsomt, konkluderer guttene.