Debatt med temperatur

Miljø, skolepolitikk, dyrevelferd og rusreform var viktige temaer da ungdomsrepresentanter fra Rødt, Sv, Ap, Sp, MDG, Krf, H og Frp barket sammen til skoledebatt onsdag 24. august.

Tradisjonen tro var det elever fra faget Politikk og menneskerettigheter som arrangerte debatten, og dagens ordstyrer, Edvard Motzfeldt, sørget for å lose det hele vel i havn godt hjulpet av Christoffer Gimming og Ola Kaufmann Bøckmann. Koronarestriksjoner førte imidlertid til at det kun var vg3-elever som fikk anledning til å overvære debatten. Dermed ble det også noe glissent i benkeradene i Frikirken, som huset skoledebatten denne gangen.

Steile fronter

Miljø sto, ikke overraskende, sentralt, og mye av tiden ble satt av til å diskutere nettopp dette temaet. “Drill baby, drill”, var Fpus- representants svar på spørsmålet om Norge bør fortsette med oljeutvinning, mens MDG naturlig nok tok sterkt til orde for et grønt skifte. Ulv, fritt skolevalg, rusreform og fraværsgrense ble også debattert.

Lærer i Politikk og menneskerettigheter, Håvard Maurstad, er godt fornøyd med gjennomføringen av debatten, selv om publikumssiden ble noe amputert.

Usaklig

-Vi hadde sett frem til at dette skulle være et arrangement for hele skolen. Det er en verdi i seg selv å kunne samles som en skole. Når det gjelder debatten, kunne den nok vært noe mer saklig, for debattantene kom til tider med drøye og til dels usanne påstander om andre partier. Jeg tror nok at det vil være til vår, og resten av skolene i Viken, sin fordel at partiene i større grad fronter sin egen politikk. Samtidig tror jeg mange av elevene fikk med seg hva de ulike partiene står for, dessuten fikk de anledning til å snakke med dem på valgtorget i etterkant, sier Håvard, som ser flere fordeler av å ha en slik debatt:

-Ikke minst er det kjempeviktig for demokratiopplæringen på skolen å få mulighet til å arrangere og å høre på en live-debatt, konstaterer han.

Mandag 6. september gjennomføres skolevalget på HNH. Mandag 13. september er det Stortingsvalg.

Ordstyrer Edvard (t.v.), Christoffer og Ola sørget for at debattantene fikk sin tilmålte taletid.

Fem om skoledebatten

1: Gjorde debatten deg mer bevisst?

2: Hvilke saker er viktige for deg?

3: Skal du bruke stemmeretten din 13. september?

Jacob, 3A

1: Debatten fikk meg til å bli enda sikrere på valget mitt. At mye av tiden går til å slenge ut beskyldninger om de andre partiene, er synd. De kunne heller vært mer tydelige på hva de selv skal jobbe for.

2: Psykisk helse, innvandring, klima, skolepolitikk og rusreform.

3: Ja!

Hedda, 3A

1: Det var kanskje ikke så mye nytt, men jeg ble nok enda sikrere i min sak. 

2: Likestilling, psykisk helse, klima og skolepolitikk er temaer som opptar meg.

3: Ja!

Agop, 3A

1: Jeg hadde ikke satt meg så mye inn i det på forhånd, men det var noen som jeg følte snakket mer til meg og mine interesser enn andre.

2: Jeg er opptatt av hvordan barna mine vil få det i fremtiden, klima og skolepolitikk.

3: Ja, det skal jeg.

Josef, 3B

1: Det var ikke så opplysende som jeg hadde håpet, for representantene snakket mer til hverandre enn til oss.

2: Klima, at alle i Norge skal ha det godt, skolesystem og skattenivået er saker som opptar meg.

3: Ja!

Wiktor, 3A

1: Istedenfor å snakke om hva de selv gjør bra, fokuserte partiene mye på å si hva de andre gjør dårlig. Derfor ble det ikke så informativt som jeg kanskje hadde håpet.

2: Jeg er opptatt av rusreformen, klima og skattenivåer.

3: Ja, jeg tror det.