Design Sprint med VG1

Forrige uke gjennomførte VG1 den årlige designsprintuka, og rakk å bygge og teste prototyper på bare 5 dager.

Design Sprint er en veldig annerledes måte drive gruppearbeid på. Elevene går fra “problem til prototype” på en uke gjennom et skreddersydd profesjonelt program hentet fra arbeidslivet.

Årets tema var sirkulær økonomi. Hver gruppe fikk i oppdrag fra Brox Consulting å skape et produkt som legger til rette for mer sirkulær økonomi. Uken avsluttet med presentasjoner og vurderinger fra panelet.

Noen elever beskrev uka slik: “Det var gøy med noe annerledes og en fin måte samarbeide i grupper på”.