STREAMET ÅRETS PÅSKEGUDSTJENESTE!

Påskegudstjenesten ved HNH har etter hvert blitt en god tradisjon som gjennomføres før elevene tar påskeferie. Men siden man i år ikke kunne samle alle elever og lærere i skolens samlingsrom, kastet de ansvarlige seg rundt og lagde en digital gudstjeneste som ble streamet ut til hele skolen!


>
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
— Deg være ære, salme

Også i år fikk vi være med i salmesang, bibellesing, preken og bønn. Maria Lersch, lærer i psykologi, ledet oss gjennom samlingen som mange elever og lærere fulgte med på hjemmefra. Takket være kreative lærere og teknisk begavede ansatte, gikk samlingen knirkefritt og uten problemer.


Maria veiledet oss gjennom påskesamlingen og ledet oss også i bønn.

Maria veiledet oss gjennom påskesamlingen og ledet oss også i bønn.

I en periode hvor man ikke har fått det daglige fellesskapet på skolen, var det mange som satt pris på den digitale samlingsstunden med fokus på det viktige påskebudskapet.

I tillegg til at skolesekretær Synnøve Rostad leste en bibeltekst, fikk vi også en preken av Filip Sekkelsten Dale, som er lærer ved HNH.

Underveis fikk vi være med på å synge salmene Dine hender er fulle av blomster og Deg være ære, akkompagnert av rektor, Hanne Tulluan, på piano.De som satt hjemme, hadde ingen unnskyldninger for ikke å synge med…..

De som satt hjemme, hadde ingen unnskyldninger for ikke å synge med…..


Lærer Filip Sekkelsten Dale talte over påskebudskapet.

Lærer Filip Sekkelsten Dale talte over påskebudskapet.

Deg være ære

Tekst: Edmond Louis Budry, 1885 (oversatt av A. Fjellberg, 1947)

Melodi: Händel

Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.

Frykt ikke mere! Evig er han med.
Troens øye ser det; Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er hans vei.
Evig skal han regjere, aldri frykter jeg

Deg være ære,
Herre over dødens makt
Evig skal døden være
Kristus underlagt

Se, Herren lever! Salige morgenstund
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger; Frelseren er her!
Pris han, alle tunger, Kristus Herre er!

Deg være ære,
Herre over dødens makt
Evig skal døden være
Kristus underlagt


Dine hender er fulle av blomster

Tekst og melodi: Marcello Giombini, 1970 (oversatt til norsk av Sigvart Engeseth).

Dine hender er fulle av blomster.
Hvem var det du tenkte og gi dem til?
Mine blomster var plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja.

Dine lepper er fulle av sanger.
Hvorfor denne glede, hvor kom den fra?
Fra den grav der hans legeme hvilte –
Han stod opp, og verden ble fylt med sang.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja.

Dine øyne er fulle av glede.
Si hva har de sett for å få slik glans?
De har sett Herren Jesus! Han lever!
Han gir livet mening og lys hver dag.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja.

Nei, det trengs ingen blomster til graven!
Jesus, du stod opp og du bor blant oss!
Våre øyne er til for å se deg.
Hendene er til for å tjene deg.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja.