GODE RÅD FOR HJEMMEUNDERVISNINGEN

For elever og lærere har de siste skoledagene vært spesielle. Selv om digital hjemmeundervisning gir mange muligheter for spennende undervisning og mye læring, er det ingen tvil om at det også kan være utfordrende. Vi tok en prat med rådgiver Terje for å få noen råd om hvordan man best mulig kan møte den nye skolehverdagen.


Den siste halvannen uken har elevene ved HNH hatt digital hjemmeundervisning, akkurat som de aller fleste andre elever ved norske skoler. Timeplanen, fagene, lærerne, lærebøkene og kompetansemålene er de samme som før; det kan man derimot ikke si om de fysiske rammene for skoledagen.

– Situasjonen for elever og lærere er for tiden helt utenom det normale. Mange kan kanskje kjenne på en stadig unntakstilstand, fjernt fra den ordinære skolehverdagen. Hvilke råd vil du gi til de elevene som synes det er vanskelig å skulle konsentrere seg om skole og undervisning nå? 


Sosialrådgiver Terje understreker at han er tilgjengelig for de elevene som trenger det.

Sosialrådgiver Terje understreker at han er tilgjengelig for de elevene som trenger det.

– Mitt første råd er nok at det er lurt å snakke med noen og sette ord på hvordan du opplever dette. Det kan være stor hjelp i bare å få satt ord på det. Da vil du ofte oppleve at andre har det litt som deg selv, og det er en god bekreftelse å få, sier Terje.

Om du ikke har noen hjemme, eller venner du synes det greit å snakke med, så kan du vite at du kan snakke med noen av de ansatte på skolen. Jeg er selv tilgjengelig for samtaler i denne perioden. Det er bare å sende meg en mail, så finner vi et tidspunkt hvor jeg kontakter deg, for eksempel via Teams. 

>
Mitt råd er å følge skoletimene, og være aktiv på de plattformene som lærerne bruker, for så å koble av med andre aktiviter hjemme når skoledagen er over.
— Terje, sosialrådgiver

Å kunne skille mellom skole og fritid

– Med hjemmeundervisning kan det være utfordrende for mange elever å skille mellom fritid og skole. Hvor viktig tenker du det er at elevene får litt avkobling fra digitale plattformer og undervisning?

– Det tenker jeg er veldig viktig. Derfor tror jeg at det beste er å legge opp dagene mest mulig som når undervisningen er på skolen til vanlig. Mitt råd er å følge skoletimene, og være aktiv på de plattformene som lærerne bruker, for så å koble av med andre aktiviter hjemme når skoledagen er over.

Jeg vil få poengtere at vi skal følge de rådene som myndighetene gir, og de kan kanskje oppleves veldig begrensende for noen, men det er fullt mulig å gå, løpe eller sykle seg en tur. Å legge seg noen små planer for hver dag som man gjennomfører, tror jeg er veldig sunt for oss alle, forteller Terje.

viktig å vise samhold

– Hvis vi skal forsøke å se noe positivt ved situasjonen vi lever i nå om dagen, hva kunne det ha vært?

– Oj, det synes jeg er et vanskelig spørsmål fordi mange opplever frykt, og situasjonen vi opplever er alvorlig, og den skal behandles alvorlig. Likevel tenker jeg at vi både som samfunn og som enkeltmennesker kan lære av situasjonen og forsøke gjøre positive ting i den.

Da nyheten kom om at skolene skulle gå over til nettbasert hjemmeundervisning med nærmest umiddelbar virkning, opplevde jeg at hele staben på HNH virkelig «skrudde på bryteren» og viste stor vilje til raskt å løse de utfordringene vi stod overfor.

Denne typen samhold er jo kjempepostivt og noe vi som mennesker vokser på. Jeg tror vi alle, både lærere og elever, kan bruke denne situasjonen til nettopp det å vise samhold. Da kommer vi styrket ut av dette, avslutter Terje.