HNH-elevenes innsamlingsprosjekt

Tekst av: Rebekka Pedersen Foto: Rune Mjøhus

I år skal misjonsprosjektet samle inn penger til Mali. Mali er Afrikas tredje største gullgravenasjon. Problemet er at folk ikke rydder opp etter seg. De graver 10-20 m dype hull i bakken som både dyr og mennesker faller ned i. Det er mange som har mistet dyr til en verdi av en årslønn, og det går hardt utover både økonomi og drift av jordbruk. En annen konsekvens av gullgruvene er at de legger jorden de graver opp langs elvene, slik at de blir brakt med nedover elven via erosjon, men de tetter igjen enden av elveleiene. Dette fører til at vannet fra regntiden ikke blir igjen når tørken kommer. Disse hullene fører også til at åkrene forsvinner, og de får ikke dyrket mat der, og skog blir også hogget ned for å kunne grave flere hull.  

Dette er det årets prosjekt går til. Folket i Mali samarbeider sammen med NLM, med støtte fra Norad for å fikse disse problemene. De jobber for en bærekraftig fremtid. De tetter hullene slik at ikke dyrene faller ned i, de graver store diker for å ta vare på vannet fra regntiden, de planter trær og de får kunnskapsoverføring både i forhold til økonomi og helse for at dette skal bli en varig forandring. 

Pengene som samles inn går til bærekraftig naturforvaltning og langvarige endringer som holdningsendringer og kunnskap. Hjelp folket i Mali med å få livsgrunnlaget sitt tilbake. 


20200229_174132.jpg

Man kan støtte prosjektet økonomisk Spleis:
Julegave HNHs misjonsprosjekt

eller på Vipps:

#25506 HNH Misjonsprosjekt