FAGDAGER PÅ HNH

På HNH organiserer vi timeplanen slik at de fleste fag har fagdager i løpet av hvert halvår. Her får du et lite innblikk i hva som skjer på en av fagdagene i biologi, rettslære og sosiologi.


BIOLOGI: GRISEDISSEKSJON

Forrige fredag hadde biologielevene fagdag med disseksjon av gris på programmet. Her fikk elevene prøve seg på å undersøke hjertet og lungen på en gris.

Guro og Malene (elever i 2B) kunne fortelle litt mer om hva som foregikk denne dagen.

– På fagdagen i biologi fikk vi dissekere hjerter fra gris og et hjerte-lunge-slag. Et hjertelungeslag tar for seg organer som er festet sammen fra tunga og ned til mellomgulvet. Vi undersøkte grisehjertene på grunn av at disse visstnok er veldig like menneskehjerter, sier Malene.

– Før vi begynte å skjære i hjertene skulle vi undersøke den utvendige delen og navngi de delene vi kjente igjen. Deretter fikk vi begynne å skjære. Vi delte hjertet i to slik at vi kunne få en god oversikt over det som befant seg innvendig. Hjerte-lunge-slaget var frivillig å undersøke, så ikke alle gjorde dette. Det var lov å bruke en slange og fylle lungene med luft slik at man kunne se lungene blåse seg opp, forteller Guro.

– Mange av oss kan bli dårlig av å se blod og å skjære i et dyr. Hvordan gikk det med dere?

– Det var jo frivillig å skjære i hjertet, så det var noen som holdt seg unna, men vi synes det var en spennende oppgave. Etterhvert merket man ikke lukta, kunne Malene konstatere.

– Hva var mest lærerikt?

– Det var veldig gøy med en litt annerledes gjennomgang av stoffet vi allerede hadde gått gjennom. Det å kunne holde i et hjerte og se de virkelige blodårene hjalp med forståelsen, og det er jo alltids morsommere enn å se på bilder i boka, sier Guro.

Vil dere anbefale flere elever å ta biologi? Eventuelt hvorfor?

– Biologi er et spennende fag som byr på veldig mange forskjellige temaer. Dette faget tar for seg hvordan alt liv på jorda fungerer, fra bakterier og celler til mennesker og dyr. Noe av det mest interessante må nok være å få gjennomføre ulike forsøk slik som vi gjorde denne fagdagen. Mye av det vi lærer her, går også igjen i andre fag, som for eksempel psykologi, avslutter Malene.

Foto: Einar Belck-Olsen


RETTSLÆRE: EKSKURSJON TIL OSLO

Elevene i rettslære var forrige fredag på ekskursjon til Oslo. Her besøkte de Forbrukerklageutvalget, Høyesterett og Nobels Fredssenter. Vi tok en prat med noen av elevene for å høre mer om ekskursjonen.

Foto: Einar Belck-Olsen

Lotte Eilertsen, Tobias Naustrøm Lien og Karoline Fosser Olsen var tre av elevene som var med til Oslo denne dagen.

>
Jeg synes det har vært bra, og det er fint å komme seg litt vekk fra skolepulten av og til og ikke minst være ute. Det føles lærerikt å få oppleve rettslære i praksis
— Lotte Eilertsen

– Hvordan har det vært å ha en en litt annerledes fagdag i Oslo?

– Jeg synes det har vært bra, og det er fint å komme seg litt vekk fra skolepulten av og til og ikke minst være ute. Det føles lærerikt å få oppleve rettslære i praksis, sier Lotte.

– Jeg syntes det var spennende å få se høyesterett. Det er et veldig spesielt bygg. I tillegg er det veldig mange viktige avgjørelser som blir tatt der og som har stor påvirkning på samfunnet.

– Hva er bra med rettslære?

– Det er interessant å høre hvordan dommere går frem i lovene for å dømme noen som har gjort noe ulovlig. Og vi får egentlig være med på hele prosessen med hva man skal gjøre og hva man ikke skal gjøre innenfor det å skulle praktisere jusen, sier Karoline.

Lotte er enig i at det er er spennende og nyttig fag:

– Det er gøy å kunne løse ulike caser selv, men så er det også et veldig teoretisk fag. Det kan bli litt mye teori av og til, så da passer det fint med en litt mer praktisk dag som denne ekskursjonen til Oslo, sier Lotte.

– Hva tenker dere om konseptet med fagdager, som er vanlig i de fleste fag på HNH?

– Det gir jo lærerne mer frihet enn i en vanlig dobbeltime. Så vanligvis er det jo mulighet for litt større prosjekter og interessante timer, avslutter Tobias.


SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI: SELVVALGT FORSKNINGSOPPGAVE

I høst valgte elevene i sosiologi og sosialantropologi en sosiologisk problemstilling som de valgte å undersøke nærmere. Etter å ha bestemt seg for problemstilling og metode, har de jobbet med å innhente svar fra ulike informanter. Fredag for en uke siden var det tid å presentere funnene fra de ulike forskningsoppgavene.

Foto: Per-Kristian Kaldal

De fleste gruppene valgte å undersøke sosiale avvik som gjelder ungdom, slik som for eksempel skulking og rusbruk. Noen grupper undersøkte også ulike bedrifter for å undersøke hvilke faktorer som fører til et godt arbeidsmiljø eller hvordan de ansatte har fått bruk for utdanningen de har i jobben sin.

Flere av elevene understreket at det var lærerikt å forske og belyse en problemstilling man selv hadde formulert. Flere fikk også erfare at det ikke alltid er lett å skulle samle inn svar fra mange personer, og at dette krever mye planlegging.

Gruppene hadde forberedt hver sin stand hvor de viste forskningen sin for de andre gruppene. I tillegg fikk de besøk av elevene i politikk og menneskerettigheter som også fikk ta en kikk og komme med spørsmål.