Bærekraftig skoletur

Før høstferien var VG1 på overnattingstur til Tjellholmen leirsted på Hvaler. Her fikk elevene både bli bedre kjent med hverandre og med lærerne, i tillegg til at de brukte tida til å jobbe med Bærekraftprosjektet – et tverrfaglig prosjekt i naturfag og geografi.


sosial tur med faglig utbytte

Temaet for det faglige opplegget på årets Tjellholmen-tur var bærekraftig utvikling. På tvers av fag fikk elevene fordype seg mer i faglig problemstillinger i naturfag og geografi knyttet til bærekraftig utvikling. Tjellholmen ga gode rammer for elevenes arbeid med forsøk, innhenting av artsmangfold og utforskning av Østfold-skjærgården, blant annet ved hjelp av skolens nyinnkjøpte undervannsdroner.

I tillegg til mye fag, var målet med turen vel så mye at elevene skulle bli bedre kjent og drive med sosiale aktiviteter. Til dette formålet finnes vel neppe bedre sted enn Tjellholmen. Elevene fikk utfolde seg med ballspill, friluftsaktiviteter, filmkveld, spill og hygge i peisestua og 59 grader nord, hvor elevene ble delt i mindre grupper og måtte komme seg gjennom en rekke ulike poster med små og store utfordringer.

Naturfagslærer Kristoffer var ansvarlig for å utvikle og gjennomføre det faglige opplegget knyttet til Bærekraftsprosjektet.

Han kan fortelle om et stort engasjement blant elevene:

– For mange elever oppleves det både interessant og lærerikt å kunne ta i bruk ny teknologi for å utforske naturen. For eksempel har elevene – både i år og tidligere – bidratt til å gjøre over 800 artsobservasjoner som nå ligger tilgjengelig for forskere over hele verden ved hjelp av appen iNaturalist.. Mer enn 200 ulike arter er identifisert til nå! Her gjør elevene våre faktisk et viktig arbeid med å dokumentere hva som finnes og tilgjengeliggjøre det for verden, sier Kristoffer.

– Det til nå mest kuriøse eksempelet på dette har vi fra en elev i 1B som la ut denne observasjonen som så ble identifisert av en kurator og insektsspesialist ved et naturhistorisk museum i Luxemburg som arten Tvillingbukk. Den er tidligere bare kjent fra tre steder i Norge, og ingen av disse er Tjellholmen. Dermed kan det se ut til at vi har oppdaget en ny lokalitet for arten og at den norske artsdatabanken må oppdateres, fastslår Kristoffer.

– Skolen har også gått til innkjøp av havdroner som brukes aktivt på Tjellholmen. Fortell!

– Ja, nå eier vi to droner, begge fra Blueeye Robotics. De siste årene har vi leid disse dronene fra leverandør og brukt dem i skolens havdroneprosjekt. På Tjellholmen brukes de aktivt til å undersøke artsmangfoldet i havet rundt øya, noe som er spennende både for elever og lærere.


Naturfagslærer Kristoffer kan stolt vise frem den største av de to havdronene HNH har gått til innkjøp av.Produsent: Blueye Robotics

Naturfagslærer Kristoffer kan stolt vise frem den største av de to havdronene HNH har gått til innkjøp av.

Produsent: Blueye Robotics