LOVENDE UNGDOMSBEDRIFTER!

Også i år skjer det mye spennende gründervirksomhet hos ungdomsbedriftene ved HNH. En bok om bærekraftig liv og en praktisk flekkfjerner er ideene til to av HNH-bedriftene som fikk Propell-brev tidligere i høst. Les mer om hva Emma, Hanna, Maria og Sigrid i Asap UB og Magnus, Hans William og Herman i StainEx UB kan fortelle om ideer og planer for sine bedrifter.


Fikk propell tidligere i høst

De to ungdomsbedriftene var blant de fire HNH-bedriftene som klarte å få Propell under Propelljakten som Ungt Entreprenørskap Østfold arrangerte i oktober. Propellen er en utmerkelse for gode forretningsideer og nyskapende produkter, og ved en Propell følger det også 1 000 kr som vinnerne skal bruke på produktutvikling.


F.v: Emma Hole Sjøborg, Hanna Oksmo, Maria Næs og Sigrid Johansen skriver bok om bærekraftig liv.

F.v: Emma Hole Sjøborg, Hanna Oksmo, Maria Næs og Sigrid Johansen skriver bok om bærekraftig liv.

bok om bærekraftig liv

Jentene i Asap UB er engasjert i miljø, og er godt i gang med å skrive en bok om bærekraftig liv.

– Vi fikk en ide om å skrive en bok om hvordan man enkelt og naturlig kan leve på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Vi ønsker å gi leserne konkrete tips og veiledning om hvordan man kan ta bærekraftige valg i hverdagen. For å klare dette, ønsker vi blant annet å intervjue ulike miljøbevisste mennesker som kan motivere leseren, sier Hanna.

– Hva er bakgrunnen for at dere ville lage en slik bok?

– Det er mange mennesker som har et ønske om å gjøre noe for å leve mer miljøvennlig. Likevel opplever mange at det blir med tanken, og at det er en lang vei til faktisk å gjøre noe helt konkret her og nå. Folk vil ha enkle, miljøvennlige løsninger som man faktisk kan gjennomføre i hverdagen, sier Emma.

– Hvor langt er dere kommet med bokprosjektet?

– Vi har startet på skriveprosessen, og satt oss en frist om at utkastet skal være ferdig skrevet utpå nyåret. Da skal vi få hjelp av en grafisk designer som hjelper oss med å sette sammen tekst og bilder.

I forbindelse med oppstart av ungdomsbedriften er det en del praktisk som må ordnes. Blant annet må man registrere ungdomsbedriften, man må ha budsjett og lage en forretningsplan. Noe av dette kan elevene gjøre som en del av markedsføringsundervisningen på skolen.

– Så, ja – det blir en del å gjøre fremover, kan Emma trygt konstatere!

>
Likevel opplever mange at det blir med tanken, og at det er en lang vei til faktisk å gjøre noe helt konkret her og nå. Folk vil ha enkle, miljøvennlige løsninger som man faktisk kan gjennomføre i hverdagen.
— Emma Hole Sjøborg

har fått veiledning fra eksterne

Til å hjelpe seg med utvikling av prosjektet, har Asap UB fått med seg flere eksterne bidragsytere, deriblant Morten Oksmo i Griff Kommunikasjon, hvor de har fått hjelp til både grafisk design, reklame og kommunikasjon. I tillegg har jentene hatt noe veiledning av Lars Dale, eier av Libris i Gamlebyen. Han har vist dem mer om hva som skal til for å lage en bok som kan skape interesse hos potensielle lesere.

– Har dere satt dere noen mål for hva dere ønsker å oppnå med bedriften?

– Vi har satt oss som mål å bli beste bærekraftige bedrift på Ungt Entrepenørskap Østfolds fylkesmesse i vinter. Her blir det delt ut priser i flere ulike klasser, slik som beste logo og beste design, og dette er også en god motivasjon for jobben vi gjør, sier Maria.

– Hva skal dere jobbe med i tiden fremover?

– Den største jobben vil selvfølgelig være skriveprosessen og å få et mer eller mindre ferdig produkt. Men vi må også jobbe med de andre tingene samtidig, slik som å forberede oss til fylkesmessa, finne sponsorer og jobbe med markedsføring av boka, kan Sigrid fortelle.

– Selv om det er mye å gjøre på forholdsvis kort tid, er vi er godt team og vi utfyller hverandre. Det å samarbeide vil jo alltid kunne by på utfordringer, men vi føler at vi kjenner hverandre såpass godt at vi ikke er redde for å diskutere eller ta opp noe, sier Hanna.


StainEx-UB: – Føler vi er godt i gang!


F.v.: Magnus Moen, Hans William Riegels Holbye og Herman Kristiansen i StainEx UB.

F.v.: Magnus Moen, Hans William Riegels Holbye og Herman Kristiansen i StainEx UB.

I liket med elevene i Asap UB har også de tre guttene i StainEx-UB kommet godt i gang med sin bedrift og utviklingen av idéen. De tok seg tid til en prat for å fortelle mer om sitt prosjekt.

– Fortell om idéen deres!


Slik ser det foreløpige produktdesignet ut!

Slik ser det foreløpige produktdesignet ut!

– Vår idé er å produsere en bærbar flekkfjerner til bruk på klær. Vi tenker at det skal være både enkelt, raskt og miljøvennlig å fjerne flekker på klær, kan Hans William fortelle.

– Hvordan gikk dere frem når dere skulle utvikle idéen til et konkret produkt?

– Først begynte vi med å finne firmaer som kunne lage selve væska som skal fjerne flekkene. Deretter oppsøkte vi folk som kunne hjelpe oss med markedsføring og design. Blant annet har vi fått god hjelp av Netron som har kommet med et foreløpig utkast til produktet vårt, sier Herman.

– Hva ser dere på som den største utfordringen for bedriften deres fremover?

– Å få skaffet oss den første prototypen og eventuelt å få startet produksjon etter hvert kan nok bli den største utfordringen, forteller Magnus.

– Samtidig er vi også avhengig av at ting går vår vei og at prosessen ikke stopper opp underveis. Til nå har vi sett at det meste tar tid å få gjennomført, og at det å være avhengig av eksterne samarbeidspartnere som naturligvis også bruker noe tid i sitt arbeid, understreker Herman.

Propellen motiverte

StainEx-UB forteller at det å få Propellen tidligere i høst har gitt dem tro på produktet sitt og ikke minst motivasjon til å jobbe videre.

– Med Propellen fulgte det også med 1 000 kr som vi kan bruke på bedriften vår. Vel så viktig som dette, var det nok å vite at en jury bestående av folk fra næringslivet hadde tro på oss. Det ga oss energi til å fortsette med å videreutvikle produktet.

– Nå er det snart tid for fylkesmessa (Ungt Entreprenørskap Østfolds fylkesmesse, jour.anm.), så da må vi også forberede oss på å konkurrer om gode plasseringer i de ulike klassene. Det blir interessant å høre hva andre tenker om produktet vårt, sier Herman.

– I oppstartsfasen gjennomførte vi en spørreundersøkelse hvor vi spurte folk om det er interesse for vårt produkt. Her fikk vi positive svar på undersøkelsen, og dette har gitt oss styrket tro på at det finnes et marked for oss der ute, sier en optimistisk Hans William.

– Kunne dere tenke dere å bli gründere på heltid etter hvert?

– Absolutt, svarer guttene unisont.

– Det er naturligvis krevende å skulle bygge et produkt og holde på med markedsføring og nettverksbygging på samme tid. Likevel er det spennende arbeid, legger Hans William til.

– Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Magnus!