REKORDMANGE PÅ HOSPITERING!

Torsdag forrige uke og tirsdag denne uka hadde vi totalt 70 tiendeklassinger innom på hospitering. – Det er ny rekord, sier administrasjonsleder Christopher! Her kan du lese mer om av hva som foregikk på de to hospiteringsdagene.FIKK UNDERVISNING I flere ULIKE FAG

I tillegg til at tiendeklassingene fikk informasjon om skolen, søknadsprosess og fagvalg, var de også med på to doble undervisningsøkter begge dagene.

Naturfagslærer Kristoffer Løset Øpstad hadde en undervisningsøkt i organisk kjemi. Her konkurrerte elevene i molekyl-bygging:

– Elevene ble introdusert til nomenklatur (navnsetting) innen organisk kjemi, altså karbonkjemi. Deretter skulle de bygge ulike molekyler. De fikk utdelt et navn, for eksempel «Oktansyre», og så var det konkurranse mellom alle parene om å bygge et molekyl og få dette godkjent, kunne Kristoffer fortelle.


I matte gjennomførte elevene et rebusløp hvor de skulle løse diverse matteoppgaver av ulik art.


I samfunnsfag fikk de lære mer om hvordan de kan påvirke politiske beslutninger, i tillegg til å vite hvem man skal påvirke i ulike politiske saker. Her fikk elevene besøk av noen VG3-elever som tar faget Politikk og menneskerettigheter. Sammen diskuterte gruppene hvordan man best kan påvirke politiske beslutninger på lokalt, regionalt og statlig nivå.


Norsklærerne hadde satt sammen et opplegg som gikk ut på å overføre innholdet og tematikken i en sangtekst til en tegneserie. Her måtte altså elevene trekke frem sine kunstneriske og kreative sider for å løse oppgaven.


Norsklærer Mats (i midten av bildet) veileder elevene i tegneserietegning.

Norsklærer Mats (i midten av bildet) veileder elevene i tegneserietegning.


Vi takker for besøket, og håper på å se mange av hospitantene igjen som elever neste høst!