Psyk uke for førsteklasse

Denne uken har første klasse hatt tverrfaglig uke om psykisk helse. Den ordinære undervisningen ble satt til siden slik at elevene fikk (nesten) hele uken til å konsentrere seg om et prosjekt inne temaet psykisk helse.


Tirsdag fikk vi besøk fra Ung voksen-prosjektet på Fontenehuset Rygge Fra venstre: Kjell(27), Cristoffer (23), Jon (25), Stine (23) og Jon Kristian (28)

Tirsdag fikk vi besøk fra Ung voksen-prosjektet på Fontenehuset Rygge
Fra venstre: Kjell(27), Cristoffer (23), Jon (25), Stine (23) og Jon Kristian (28)

Fontenehusmodellen

Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer. På fontenehus er medlemmer og ansatte kolleger som sammen driver et erfarings- og kunnskapsbasert, arbeidsrettet rehabiliteringstilbud.

Alle fontenehus følger et felles sett med 37 standarder. Standardene er internasjonale, noe som gjør at det er lett å kjenne igjen et fontenehus, uansett hvor i verden du er.

Hentet fra Fontenehus Norge

På tirsdag kom Fontenehuset Rygge på besøk. Medarbeider i Ung voksen-prosjektet, Jon Kristian, fortalte litt om hva Fontenehuset Rygge er og hva som ligger bak dette tilbudet.

De fire av medlemmene i Ung voksen-prosjektet fortalte så sine personlige historier og erfaringer med psykisk sykdom som unge.

Vi fikk høre om mobbing, overgrep, rus, isolasjon og traumer gjennom deres åpne og ærlige fremstillinger av sine liv. Men også om hvordan fellesskap og gode relasjoner på Fontenehuset har gitt nytt håp og en bedre hverdag. Det er ikke til å legge skjul på at dette gjorde sterke inntrykk på oss alle, både lærere og elever.

data-animation-override>
Ikke gjør som jeg gjorde og hold det som er vanskelig skjult. Snakk med noen om det, få hjelp.
— Kjell


Elevene snakker med ungdommene fra Fontenehuset Rygge og får innspill på prosjektideene sine.

Elevene snakker med ungdommene fra Fontenehuset Rygge og får innspill på prosjektideene sine.

Etter at Fontenehuset Rygge hadde holdt sine presentasjoner ble det anledning for å snakke sammen i grupper og stille gjestene spørsmål.

data-animation-override>
Det er så utrolig sterkt å høre på og det setter ting i perspektiv. Dette får meg til å tenke at jeg egentlig har det veldig bra, selv om jeg av og til synes ting er vanskelig
— Elev i 1A
data-animation-override>
Det er litt rart å høre på historier som kunne vært en film eller en bok, men så er det helt ekte for de står jo her rett foran oss.
— Elev i 1B


Elevene lærte ulike teknikker for å jobbe kreativt med ideer.

Elevene lærte ulike teknikker for å jobbe kreativt med ideer.

Tirsdag kom Ungt Entreprenørskap innom og underviste oss litt om kreative prosesser og problemløsning. Etter en kort introduksjon gikk gruppene igang med praktiske oppgaver.

Etter lunsj ble det videre arbeid med å finne en løsning på problemstillingen gruppene hadde kommet frem til dagen før.

data-animation-override>
Det er veldig gøy å lære på denne måten istedet for å bare lese teori i en bok, eller høre på et foredrag fra læreren.
— Elev i 1A

Omsider kom torsdagen og gruppene fikk presentere sine prosjekter for en jury sammensatt av representanter fra Ungt Entreprenørskap, Fontenehuset Rygge og lærere på HNH. Juryen plukket ut to vinnere, en for den mest gjennomførbare ideen og en for den mest innovative/nytenkende ideen.


Gruppe 3 f.v.: Petter, Siril, Andrea, Linnea og Elise

Gruppe 3 f.v.: Petter, Siril, Andrea, Linnea og Elise

Vi vil snakke om det

Gruppe 3 vant prisen for den mest gjennomførbare idé. De hadde fokusert på utfordringer med spiseforstyrrelser og foreslo en løsning der man regelmessig bruker klassens time til å snakke om psykisk helse generelt og mat og spiseforstyrrelser spesielt.

HappyWatch

Gruppe 6 vant prisen for den mest innovative og nyskapende ideen.
De hadde fokusert på utfordringer med prestasjonspress og foreslo en ny type smart klokke som kan oppdage når man blir veldig stresset eller engstelig og spille av beroligende og positive meldinger ut ifra situasjonen.


Gruppe 6 f.v.: Guro, Herman, Victor, Cathinka og Emma

Gruppe 6 f.v.: Guro, Herman, Victor, Cathinka og Emma