Det beste med HNH?

Fristen for å søke VGS nærmer seg.
Mange har bestemt seg men noen er nok fortsatt usikre på hvilken skole og studieretning de skal velge. Vi spurte noen av våre elever om hva de synes er det beste med å gå på HNH.  

Hvis du vil gå på HNH neste skoleår må du huske å fylle ut søknadsskjemaet senest 1.mars.

 


Hva er det beste med å gå på HNH?
 

 


malin.jpg

data-animation-override>
HNH har veldig gode lærere, det er faktisk ingen jeg er misfornøyd med. De er dyktige, engasjerte, er alltid på plass til tiden og stiller godt forberedt. Det setter jeg pris på. Man blir selv motivert når man møter motiverte lærere. 

I tillegg er skolesamlingene viktige. Det er fint at hele skolen kan møtes på den måten hver dag. Det skaper et godt samhold- også på tvers av trinnene. 

— Malin, VG3

 

data-animation-override>
HNH er en liten skole, det er et pluss. I tillegg har skolen dyktige lærere som ønsker at vi skal få en god skolegang, som er interessert i at vi skal lykkes. Det setter jeg pris på. 
— Konrad, VG2


Konrad.jpg

  


 

data-animation-override>
Vi har et godt samhold på skolen. Det er fint at HNH har et kristent verdigrunnlag, samtidig som ikke alle elevene nødvendigvis er kristne. Det er en åpenhet og frihet i det som jeg syns taler til skolens fordel.

I tillegg har vi en rektor som kommer innom klasserommene, som spør hvordan vi har det og som tar seg tid til oss. Det er ingen ovenfra og ned- holdning på HNH. Lærerne legger seg på det samme nivået som elvene, har en avslappet tone og tar seg tid til litt gøy slik at det ikke bare blir tørr teori. Slik blir det et godt fellesskap mellom lærere og elever. 

— Samuel, VG3

 

data-animation-override>
På HNH får vi et nært og personlig forhold til lærerne og fordi det er så mange lærere i forhold til elevtallet, får man alltid hjelp og god oppfølging. Man blir sett. 
— Markus, VG2


markus.jpg

 


Shahana.jpg

 

data-animation-override>
Skolen gir mye læring og har gode lærere. I tillegg setter jeg pris på at undervisningen er så variert.
— Shahana, 1A


søk1mars.png