Fikk se HNH fra innsiden!

Lørdag 17. november ble et ballongpyntet HNH åpnet opp for alle som var interessert i å ta en tur innom. Her kunne lærerne by på omvisning rundt i lokalene, i tillegg til at mange besøkende fikk spurt om det de lurte på om skolen.


hvorfor hnh?

Åpen dag ved HNH har etter hvert blitt en tradisjon, og rektor Hanne Tulluan forteller om bakgrunnen for dagen:

– Vi vil vise fram skolen vår, og ønsker å gi dem som vurderer å begynne her, en mulighet til å se lokalene, snakke med lærerne og danne seg et inntrykk av skolen. 

– Mange tiendeklassinger skal om ikke så lenge bestemme seg for hvilken videregående skole de ønsker å gå på neste år. Hvorfor bør de velge HNH?

– Vi er en liten skole med god oppfølging av elevene. Vi har engasjerte lærere som ønsker å legge til rette for at elevene våre skal få utvikle seg faglig og personlig. Elevene som går her, får være en del av et engasjert miljø. Hvert år samler vi inn penger til et prosjekt som elevene velger. I år samler vi inn til forebygging av vold mot barn i Peru. Vi har også skoleturer til Berlin, Barcelona og Paris. 

satsing på realfag og god trivsel

HNH er en skole med små forhold. Likevel har skolen etter hvert fått et bredt utvalg programfag, hvor bredden i realfagene særlig er stor. I tillegg til programfag i språk og samfunnsfag, tilbyr HNH alle de viktigste realfagene man behøver for å få spesiell studiekompetanse. Matte- og fysikklærer Sonia Marie Topstad er glad for at skolen satser på realfag, og fremhever klassestørrelsen i disse fagene som et viktig moment:

– Siden vi er en liten skole som tilbyr mange realfag, blir også størrelsen på hver realfagsklasse liten. Dette er positivt, fordi det gjør det lettere å skape gode relasjoner mellom lærer og elev. På HNH har vi også et godt samhold innad i kollegiet, og jeg tror dette er avgjørende for at vi også kan bidra til et godt miljø blant elevene og i den enkelte undervisningstime. Vi trives med fagene vi underviser i, og det er et engasjerende miljø på lærerrommet. Jeg tror at lærere som trives, fører til elever som trives.

data-animation-override>
Jeg tror at lærere som trives, fører til elever som trives.
— Sonia Marie Topstad

– Hvorfor vil du anbefale elever å velge realfag?

– Som fysikk- og mattelærer er jeg klar over at disse fagene ikke alltid er det kuleste å briljere i, i alle fall ikke på barneskolen. Men i arbeidslivet er en slik fagkunnskap svært etterspurt, og man har utallige jobbmuligheter dersom man har realfagsbakgrunn.


Sonia Marie Topstad, lærer i matte, fysikk og geografi (t.v.) og Hanne Tulluan, rektor.

Sonia Marie Topstad, lærer i matte, fysikk og geografi (t.v.) og Hanne Tulluan, rektor.


På plass i gågata! (F.v.: Sigvart Andersen, markedsføringslærer; Magnus Vøllo, tidligere ansatt og Einar Belck-Olsen, markedsføringskoordinator.)

På plass i gågata! (F.v.: Sigvart Andersen, markedsføringslærer; Magnus Vøllo, tidligere ansatt og Einar Belck-Olsen, markedsføringskoordinator.)


HNH-stand med blide karer!

HNH-stand med blide karer!


Hos lærerne sitter latteren alltid løst! (F.v.: Mats Kobbevik-Westgaard, lærer i kristendom og kroppsøving; Mina Kiserud, lærer i spansk og religion; Line Vanessa Flatin, lærer i spansk og kroppsøving; Filip S. Dale, lærer i engelsk, Sigvart Anderse…

Hos lærerne sitter latteren alltid løst! (F.v.: Mats Kobbevik-Westgaard, lærer i kristendom og kroppsøving; Mina Kiserud, lærer i spansk og religion; Line Vanessa Flatin, lærer i spansk og kroppsøving; Filip S. Dale, lærer i engelsk, Sigvart Andersen, lærer i markedsføring og Sergio Haram Sarmiento, lærer i matematikk og fysikk.)

ny mulighet i februar

Dersom du ikke fikk besøkt HNH på Åpen dag 17. november, er det ingen grunn til bekymring! I februar får du nemlig en ny mulighet. Da åpner skolen opp dørene igjen, og du vil igjen få muligheten til å ta en nærmere kikk på skolen og få hilse på noen av lærerne.