Velkommen til første skoledag


21. august ønsker vi alle elever velkommen tilbake til et nytt skoleår på HNH.

Oppmøtetider
VG1: 09.00
VG2: 10.00
VG3: 10.00

Første skoledag varer til 14.00 for alle elever. 

Timeplaner
Elever i VG2 og VG3 finner nå sine timeplaner i iSkole. Dersom du mangler noen programfag, må du snakke med Magnus eller Leif.

Kontakt Magnus dersom du har noen spørsmål.