Fysikk 2- krevende og gøy


Sonia Marie.jpg

Faller tunge gjenstander raskere til jorda enn lette gjenstander? Vet du svaret, er kanskje Fysikk 2 noe for deg.

Emnet tilbys fra og med høsten 2017, og faglærer Sonia Marie Topstad gleder seg til å ta fatt på faget med den nye klassen. 

– Det er ikke mange studier som krever Fysikk 2, men ved mange studier er det en fordel å ha vært innom dette faget. Blant annet gjelder det sivilingeniør-studiet, forteller Sonia Marie. 

Elevene som kan velge Fysikk 2 må ha hatt Fysikk 1, og læreren legger ikke skjul på at det er et krevende fag. 

– Vi skal gjennom relativitetsteorien og kvantefysikk, det blir protoner, nøytroner og sirkelbevegelser, smiler Sonia Marie, men er rask til å understreke at mye av lærdommen kan forankres i hverdagslivet. 

Forklarer virkeligheten

– Det vi lærer om er med på å forklare virkeligheten rundt oss, som hvorfor det føles som om man dras utover når man kjører karusell, hvordan et MR-apparat fungerer og hvorfor en induksjonsovn krever spesielle kjeler. Og kanskje blir det også noen overraskelser underveis, at ting man har tatt for sannheter faktisk ikke er det. Sånn sett er fysikkforsøk morsommere enn kjemiforsøk, for i fysikk måler man det som skjer rundt oss hele tiden. Slik lærer elevene en del som nok mange av oss går rundt og lurer litt på, forteller hun. 

Satser på realfag

Klassen blir ikke så stor- i alle fall ikke i oppstarten, men Sonia Marie håper interessen vil øke etter hvert. 

– Vi blir en relativt liten klasse denne høsten, og det er gøy, fordi det gir rom for diskusjoner og spørsmål. Men vi ønsker jo å vokse. HNH satser på realfagene, derfor er det flott at vi har mulighet til å starte med dette faget nå. Forhåpentligvis vil det komme flere elever til når det er blitt litt kjent. 

PS. Svaret på det innledende spørsmålet er: Ikke nødvendigvis. Er luftmotstanden den samme for de to gjenstandene, faller den lette og den tunge like fort.