Glede, latter, tårer og nysgjerrighet


1B oppsummerer et år med frivillig arbeid

«Jeg har lært at arbeid som ikke virker så spennende kan gi positive opplevelser Det kan virke som en positiv påvirkning på den måte at vi får gode opplevelser ved å hjelpe andre. Blir andre glade som et resultat av noe du har gjort, blir man som oftest glad selv.” 
Christoffer

«Jeg lærte også om møte mellom generasjoner. De eldre var veldig interessert i å høre hvordan det går med ungdommen i dag, på skolen, hvor vi bodde og forskjellige ting.”
Elise

«Det jeg har lært er at noe som virker helt ubetydelig, for meg kan oppleves som noe vidunderlig for en annen. Bingo, for meg virker relativt trivielt, men de eldre så på denne opplevelsen som et høydepunkt i uka.” 
Filip

«Kunnskapen og innsynet jeg har fått i løpet av tiden jeg var på sykehjemmet har åpnet øynene mine ganske mye mer ovenfor andre mennesker, spesielt de som trenger litt ekstra omsorg.”
Hannah

”Jeg har også lært at det ikke er for sent å lære noe, siden det var fler eldre som var der som lærte arabisk. Det som er viktig å tenke på er å ikke bli irritert på studenten når han eller hun har vanskeligheter med å skjønne noe, da må man bare bytte måten man lærer på og ikke bli irritert på studenten.” 
Hassan

”Det å ha muligheten til å lære hvordan det er å leve for andre personer er en helt utrolig god opplevelse som kan få deg til å forstå hvor vanskelig det er for noen å skaffe venner.”  
Håkon

”Det å være ungdomsleder i menigheten handler ikke bare om å passe på at konfirmanteneikke gjør noe galt på leir. Det handler om å skape et trygt og godt miljø. Det handler om å passe på de som trenger det mest og sørge for at ingen er nødt til og sitte alene i et hjørne.”
Kristine H

Jeg har lært nødvendigheten av å stille opp og hjelpe hverandre når vi trenger det.”
Mathilde

Det å jobbe frivillig er en veldig positiv ting å gjøre og jeg gjør det fordi jeg har det gøy og vil hjelpe.”
Silje

”Jeg har lært om andres bakgrunner og historier for blant annet hvorfor de er i Norge. Jentegruppen har gitt meg masse glede, latter, tårer og nysgjerrighet.”  
Stine


1b 2016/2017Foto: Maja Brenna 

1b 2016/2017
Foto: Maja Brenna