Sosiologielever på forkostmøte om Facebook


Temaet for morgenmøtet på Litteraturhuset var Facebook-makt og muligheter. Elevene lærte om hvordan Facebook, ved hjelp av ulike apper, innhenter utrolige mengder informasjon om oss. De fikk imidlertid også innsikt i hvordan man effektivt kan bruke Facebook som et verktøy til å reklamere for egne varer og tjenester.


”Kan vi ikke gjøre dette oftere!” var kommentaren til sosiologieleven Håkon Lilleng etter arrangementet. Lilleng var en av de mest aktive deltakerne under seansen. På slutten av møtet ble han kåret til  ”dagens mann” av Lotte Olsen fra NRK Østfold. Hun ledet debatten, som bestod av panelet: Finn Myrstad fra Forbrukerrådet, Nina Hareide-Larsen Fra DNB, Bente Kalsnes fra Institutt for Journalistikk og Jon Wessel-Aas fra Binge Hodneland.