Ubåtprosjekt på HNH

Gladmelding!
Forrige uke tikket en gladnyhet inn i skolens innboks; vi har fått kr. 60,000,- fra Naturfagssentrets støtteordning «Den naturlige skolesekken» til utvikling av et tverrfaglig undervisningsprosjekt på VG1 i naturfag, geografi, kroppsøving og samfunnsfag! Gjennom prosjektet som har fått tittelen «Prosjekt Blueye HNH» skal elever ved hjelp av en undervannsdrone utforske forholdene i Glomma og i Ytre Hvaler Nasjonalpark. Undervannsdronen live-streamer i HD-kvalitet fra mange opptil 150 meters dyp og rett til elevenes mobiltelefoner via WIFI. Dette vil gi elevene opplevelser de trolig aldri har hatt før og som de helt sikkert sent vil glemme, sier prosjektleder og lærer Kristoffer Øpstad.

Prosjekt med mange målsetninger
Målet med prosjektet er å gi elever kunnskap og engasjement til å bry seg aktivt om natur og miljø. – Prosjektet inkluderer både teoriundervisning og praktisk feltarbeid med dronen. Vi skal også samarbeide med Blueye Robotics som har utviklet undervannsdronen, samt ansatte ved Ytre Hvaler nasjonalpark og kanskje flere andre instanser også etter hvert, forteller Øpstad. 

Den kuleste gadgeten i byen

Se video fra TV2 av dronen på tur her


Foto: Blueye Robotics AS

Foto: Blueye Robotics AS


Foto: Blueye Robotics AS

Foto: Blueye Robotics AS


Slik skal prosjektet gjennomføres

 

TEORETISKE FORBEREDELSER GJENNOM HØSTEN
I løpet av høsten gjøres forberedelser i de ulike fagene og i deres respektive timer. Det fokuseres på fokusområdene nevnt over og da mest teoretisk.

FOREDRAG MED CHRISTINE SPITEN
Når det nærmer seg tid for praksis får vi besøk av Christine Spiten fra Blueye Robotics som hun har vært med å etablere. Hun jobber for å gjøre verden under vann tilgjengelig for flere enn bare forskere og eksperter og mener at de problemene du ikke ser er lettere å glemme. 

PRAKSISDAG #1
Vi vil bruke undervannsdronen til å undersøke marine forhold under vann i Glomma, her vi er til daglig. Relevante undersøkelser er filming under vann og for eksempel undersøkelse/logging av siktforhold, synlig søppel, fisk/dyr, artstbestemming, artstellinger, samt tekniske målinger som pH-måling, vannkvalitetsmålinger, temperaturmåling, osv. Alt kan også knyttes til kartverktøy og geotagging/-logging. 

PRAKSISDAG #2
Den andre praksisdagen gjennomføres i Ytre Hvaler nasjonalpark. Fra naturfag vil vi jobbe tilsvarende som og noe utvidet i forhold til første praksisdag med undervannsfilming og visuelle og tekniske registreringer. 

TEORETISK ETTERARBEID
I etterkant av praksisdag #2 vil elevene jobbe med stoffet i de ulike fagene og bearbeide innsamlet data/materiale. Blant annet gjennom kartdata-analyser knyttet til geotaggede data, refleksjon rundt forsøpling, forbruksvaner, politikk knyttet til bærekraft og marine ressurser m.m., ved å se på resultatene fra ulike tekniske analyser og undersøkelser, se på visuelle observasjonsresultater og å jobbe videre med marin biologi, global oppvarming knyttet til havet og (sub-)arktiske havområder, artsmangfold, forsøpling, forbruksvaner, ressursutnyttelse og -forvaltning, bærekraft m.m.