Viktige datoer i mai og juni


Her kan du se tidligere utsendt oversikt over viktige datoer fram til siste skoledag i juni. 

 

 

Vg1

Vg2

Vg3

17/5

Fri

Fri

Fri

Frokost på skolen for vg3 klokka 7

18/5

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

19/5

Fagdag: Spansk I

Fagdag: Kroppsøving (alle andre)

Vanlig timeplan i 1. og 2. time (ikke fagdag)

Eksamen (Samfunnsfaglig engelsk)

(De som ikke har eksamen, har fri.)

22/5

Vanlig timeplan

Eksamen (Spansk II, Tysk II)

(De som ikke har eksamen, har fri.)

Eksamen (Matematikk S2)

(De som ikke har eksamen, har fri.)

23/5

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

Eksamen (Norsk sidemål)

Forberedelse (Norsk, for elever med kort botid)

(De som ikke har eksamen eller forberedelse, har fri.)

24/5

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

Eksamen (Norsk hovedmål, Norsk for elever med kort botid)

25/5

Fri

Fri

Fri

26/5

Fagdag: Naturfag

Eksamen (Biologi 2)

(De som ikke har eksamen, har fri.)

Eksamen (Biologi 2)

Forberedelse (Psykologi 2)

(De som ikke har eksamen eller forberedelse, har fri.)

29/5

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

Eksamen (Kjemi 2)

Eksamen (Psykologi 2)

(De som ikke har eksamen, har fri.)

30/5

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

Forberedelse (Markedsføring 2)

(De som ikke har forberedelse, har fri.)

31/5

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

Eksamen (Markedsføring 2)

(De som ikke har eksamen, har fri.)

1/6

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

(Kroppsøving/Friluftsliv etter lunsj?)

2/6

Fagdag: Naturfag

Fagdag: Norsk (særemneforberedelse, vg3)

Fagdag historie/religion (muntlig-trening)

5/6

Fri

Fri

Fri

6/7

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

7/6

Vanlig timeplan / Aksjonsløp

Vanlig timeplan / Aksjonsløp

Vanlig timeplan / Aksjonsløp

8/6

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

9/6

Fagdag: Kristendom

Fagdag: Historie/Kroppsøving

Fagdag: Norsk (muntlig-trening)

12/6

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

13/6

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

Vanlig timeplan

14/6

Det muntlige eksamenstrekket kunngjøres klokka 9.

(Vanlig timeplan for dem som ikke kommer opp.)

Det muntlige eksamenstrekket kunngjøres klokka 9.

(Vanlig timeplan for dem som ikke kommer opp.)

Det muntlige eksamenstrekket kunngjøres klokka 9.

15/6

Forberedelsesdag, muntlig eksamen

(De som ikke skal ha eksamen, har fri.)

Forberedelsesdag, muntlig eksamen

(De som ikke skal ha eksamen, har fri.)

Forberedelsesdag, muntlig eksamen

16/6

Muntlig eksamen

(De som ikke har eksamen, har fri.)

Muntlig eksamen

(De som ikke har eksamen, har fri.)

Muntlig eksamen

19/6

Ryddedag/kontaktlærerdag

Ryddedag/kontaktlærerdag

Ryddedag, avslutning (kveldstid)

20/6

Siste skoledag

Siste skoledag

Fri