Biologielever på tur

Fra 27 til 28 oktober var biologi klassen på overnattings til Solviken. Dagen ble startet med en båttur med Nyvigra 3. På Nyvigra ble det satt ut garn og elevene fikk sett på fangsten. De tok med noen arter som de hadde fått i garnet. Når båten hadde kommet i land på solviken gikk de bort til Strandstua der de skulle sove. Før elevene tok kvelden ble artene artsbestemt og ble sortert etter egenskaper.

Det ble gjort mange aktiviteter utover kvelden, og pizza ble servert til middag. Neste dag hentet de inn garnet som ble satt ut dagen før og plukket ut de de hadde fått. Det var en hyggelig og lærerik tur med mange interessante aktiviteter som elevene satt stor pris på.

Tekst: Mathias Holm, Simen Hoås Lier