Samfunnsfagelevene spår jevnt valg


Elevene i 1A og 1B har forberedt seg til valget i USA gjennom å gjette utfallet. Under ser du gjennomsnittet av spådommene i de to samfunnsfagklassene. Skal vi tro HNH-elevene blir det altså Hillary Clinton som til slutt trekker det lengste strået denne uken. 

                           Hillary Clinton    Donald Trump
1A                            44,23                  43,45

1B                            45,04                  44,68

– Jeg syns elevene har fanget opp tendensene som gjengis i menigsmålinger godt. Det ser ut til å bli et jevnt valg, og Clinton leder knapt. Sier samfunnsfaglærer Magnus som gleder seg til å følge det spennende valget. – Jeg forventer noen trøtte tryner på skolen onsdag morgen, avslutter han.