HNHer på Fremtidscamp


Foto: Kjetil Sandvin Groven

Foto: Kjetil Sandvin Groven

«Fra 4. til 7. mars var jeg i Trondheim på Fremtidscamp 2017. Fremtidscamp er en årlig innovasjonskonferanse for ungdom. Konferansen er et samarbeid mellom NTNU og Technoport. Jeg var 1 av 50 samfunnsengasjerte ungdommer som ble invitert til Trondheim.
5.mars startet jobbinga i grupper med reelle problemstillinger levert av fire ulike problemeiere; Adresseavisen, Floke, Helse Midt-Norge og TrønderEnergi. Jeg og gruppa mi arbeidet med utfordringen fra Helse Midt-Norge om hvordan forebygge fedme ved å øke aktivitet. 7.mars holdt hver gruppe presentasjoner rundt rapportene som ble skrevet i løpet av Fremtidscamp.» 
Helene Eriksen, VG3

Om Fremtidscamp fra www.ntnu.no

«Fremtidscamp er stedet fremtidens ledere samles for å løse morgendagens problemer. Engasjerte ungdommer fra hele landet møtes til en spennende og lærerik helg i Trondheim. På Fremtidscamp får du muligheten til å løse konkrete, fremtidsrettede problemer ved hjelp av entreprenørielle metoder og tankesett. Det er kun 50 plasser til Fremtidscamp 2016. Vi søker deltakere som er og har ambisjoner om å ta ledende roller i samfunnet.»