VG1 på tur

Det har blitt en kjærkommen tradisjon på HNH at VG1-elevene reiser på bli-kjent tur til Tjellholmen på Hvaler uka før høstferien. Onsdag 27. september reiste vi for tredje gang med 60 elever til leirstedet som ligger på en egen øy utenfor Spjærøy på Hvaler. Etter en kort busstur ble elevene fraktet ut med båt til øya, der elever og lærere skulle bruke de neste døgnene på å bli bedre kjent med hverandre.

Både fag og moro
Turen inneholdt mange faglige elementer, med undervisning i samfunnsfag, norsk, engelsk, geografi og gym. Men turen til Tjellholmen besto ikke bare av fag. Et godt og trygt klassemiljø er svært viktig for både trivsel og læring, derfor stod det sosiale sentralt. Mellom øktene var det mye tid til fotball, volleyball, kortspill, chilling og henging.
 

59 grader Tjellholmen

Gymlærerne hadde forberedt en strabasiøs rute på tvers av øya med poster og aktiviteter underveis. Elevene fikk ikke bruke kart, og måtte klare seg med å følge kompasskurs mellom postene.

Alle kom i mål, og de to beste lagene fra hver klasse møttes senere på dagen til finale med koder, låser og spesialbygde vannhjelmer.

Måneskinnstur
Torsdag kveld fikk vi besøk av seks VG2-elever fra misjonsprosjektkomiteen. De arrangerte årets utgave av den myteomspunne måneskinnsturen. I denne sammenheng nevner vi ikke annet enn at det var mange spente ungdommer, god stemning og mye latter.

De som vil vite mer må ganske enkelt bli med på neste års utgave av bli-kjent-turen…