Tidligere elever utvikler app


IMG_3919.JPG

For to år siden startet en gruppe elever ved HNH ungdomsbedriften Pitchi. Torsdag 19.oktober var Johanne Foss tilbake på HNH for å sette i gang et prøveprosjekt der skolen skal teste ut vurderingssystemet Pitchi har utviklet.

Ungdomsbedrift
Det var i faget markedsføring og ledelse at Johanne, Benjamin og Hedda utviklet appen Pitchi (se faktarute), som skal gjøre det enklere å gjennomføre muntlige vurderinger med elever. I løpet av VG3 utviklet de sammen med faglærer Nils Sanne og en ekstern gründer systemet.

Bedriften vokste etterhvert fra ungdomsbedrift til en «ordentlig bedrift». Pitichi har senere fått oppstartsmidler av Innovasjon Norge.

Tilbake der alt startet
Johanne, Hedda og Benjamin jobber videre med Pitchi ved siden av studier i markedsføringsledelse på BI. Torsdag var Johanne tilbake på HNH for å fortelle mer om appen, som skolen nå skal prøve ut.

– Det er gøy å være tilbake der alt startet. Det var helt naturlig at HNH skulle være de første til å prøve ut Pitchi, slår Johanne fast. Johanne forteller videre at de har forbedret systemet sammen med et utviklerteam i Ukraina.
 


IMG_3928.JPG

Rektor imponert
Rektor Hanne Tulluan er imponert over hva gjengen har fått til. – Det er alltid gøy og treffe gamle elever, og særlig når de kommer tilbake for å vise fram så spennende prosjekter som dette.

Skolen skal nå prøve ut vurderingssystemet og det er særlig en ting Hanne Tulluan liker ved Pitchi. – Jeg er imponert over måten Johanne og de andre i Pitchi har lest seg opp på tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker. Tilpasset opplæring og vurdering er en av de viktigste oppgavene i skolen, avslutter Tulluan.


Om Pitchi

  • Gjennom Pitchi kan elever med lese- og skrivevansker få muligheten til å gjennomføre de samme prøvene som resten av klassen, bare muntlig over nett.
  • Læreren kan logge inn på Pitchi når og hvor han eller hun vil for å evaluere prøven. Eleven svarer med video gjennom et visst tidsrom
  • Studier viser at så mange som 20 prosent av den norske befolkningen har lese- og skrivevansker.

Fra www.pitchi.no


Skjermbilder fra Pitchi-appen.