Hvorfor søke HNH

 Hvorfor søke HNH

Studiespesialisering

Hans Nielsen Hauge VGS tilbyr utdanningsprogram for studiespesialisering. Dette kvalifiserer deg for videre studier på høgskole og universitet. Du kan velge mellom to linjer: Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi. Les mer om studiespesialisering på vilbli.no.

Liten kristen friskole

Hans Nielsen Hauge VGS har relativt få elever sammenlignet med andre skoler. Dette gjør at vi har et trygt og oversiktlig skolemiljø der man fort blir kjent med alle som går på skolen.

Som en kristen friskole er vi opptatt av klassiske kristne verdier og at disse skal prege skolen vår i måten vi møter hverandre på som medmennesker og i valgene vi tar i livet.

Engasjerte og dyktige lærere

På Hans Nielsen Hauge VGS vil du møte engasjerte lærere som er opptatt av at alle skal bli sett og hørt og som ønsker at du skal lykkes med det du vil å oppnå på skolen. Våre lærere er opptatt av å levere god faglig undervisning og å være gode forbilder for sine elever.

Annerledes skolehverdag

På Hans Nielsen Hauge VGS er vi opptatt av å bryte opp den tradisjonelle klasseromsundervisningen med praktisk undervisning. I tillegg til prosjektuker og ekskursjoner reiser klassene hvert år på en lengre skoletur.
VG1 reiser på en bli-kjent-tur i Hvaler Nasjonalpark helt i starten av skoleåret. Turen kombineres med undervisning i Naturfag, Kroppsøving og Norsk ute i felt.
VG2 reiser på språkturer til Tyskland og Spania med fremmedspråk-klassene.
VG3 reiser på studietur til Frankrike med Historie og Religion og etikk-fagene.

Skolebøker og Skole-PC

Som en del av skolepengene får elevene låne alle pensumbøker av skolen samt en Mac som de har om skole-PC mens de er elever på skolen. Skole-PCen kan kjøpes ut for en restverdi når man avslutter VG3.

Treningsstudio

Kroppsøving foregår på treningsstudio i sentrum. Som elev på Hans Nielsen Hauge VGS for man medlemskap på treningsstudio som man kan benytte seg av utenom skoletiden også. Dette er dekt av skolepengene.

Hvorfor HNH? – Amira

Hvorfor skal man søke seg inn på Hans Nielsen Hauge?

Posted by Hans Nielsen Hauge VGS on Friday, February 15, 2019

Hvorfor HNH – Maria

Søk HNH før 1. mars

Posted by Hans Nielsen Hauge VGS on Sunday, February 9, 2020

Hvorfor HNH – Sara

Søk HNH før 1. mars!

Posted by Hans Nielsen Hauge VGS on Sunday, February 9, 2020

Hvorfor HNH – Benjamin

Søk HNH før 1. mars!

Posted by Hans Nielsen Hauge VGS on Friday, February 7, 2020