Hvordan søke HNH

Hvordan søke HNH

1. desember

 

Søknadsprotalen åpner

Fra og med 1. desember kan du registrere søknaden din hos oss. Det gjør du ved å klikke på søknadsportalen og opprette en bruker i skolesystemet vårt. Du kan oppdatere og endre på søknaden til frem til søknadsfristen 1. mars. Søkere blir vurdert på grunnlag av karakterene fra 1. termin.
Les mer om dette i Inntaksreglementet.

 

1. mars

 

Søknadsfrist

Vi tar imot søknader til første opptak til og med 1. mars. Søknader kan sendes inn etter denne datoen men de vil ikke bli vurdert før vi er ferdig med første opptak.

 

15. mars

 

Ettersendingsfrist

Frist for å ettersende dokumentasjon. Søknader som ikke er fullførte og har lastet opp karakterutskrift innen 15. mars vil ikke tas med i opptaket.

 

1. april

 

Første opptak

Skoletilbud blir sendt ut på e-post. De som ikke får plass i første opptak blir satt på venteliste. Søkere på ventelisten vil få skoletilbud på e-post hvis det blir ledige plasser.

 

15. april

 

Bekreftelsesfrist for første opptak

Søkere har 14 dager på å takke ja til tilbudet om skoleplass før plassen gis videre til noen på ventelisten. For søkere som får tilbud i først opptak er denne fristen 15. april.