FAQ – Ofte stilte spørsmål

Hvordan søker jeg HNH?

Søknad om skoleplass ved HNH skjer via vårt elektroniske søknadsskjema. Du finner søknadsskjemaet her.

Hvilke linjer har dere?

HNH tilbyr studiespeialisering med programområdene realfag og samfunnsfag, språk og økonomi.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er den samme for alle videregående skoler: 1. mars. Det er fortsatt mulig å søke etter 1.mars, vi gjør da fortløpende opptak.

Hvilke regler gjelder for inntak?

Våre inntaksregler finner du her.

Hvilke karakterer søker jeg med?

Du søker med «julekarakterene». Søkere ettersender karakterutskrift fra 1. termin av 10. klasse (inkludert tidligere avsluttede fag f.eks Kunst og Håndtverk, Mat og Helse) ettersendes per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.

Kan jeg søke om å begynne på Vg2 eller Vg3 ved HNH?

Ja. Søknadsskjema finner du under menyen «Bli elev».

Hvorfor skal jeg velge HNH?

Ved HNH er vi opptatt av at nettopp du skal lykkes med å nå dine mål. Vi er en liten skole med stor fleksibilitet. Hos oss tilpasser vi opplæringen slik at hver elev kan nå sitt fulle potensiale.

Fordi vi synes at klassemiljø og samhold er viktig reiser vi i begynnelsen av skoleåret på klassetur for å bli bedre kjent med hverandre. Ved HNH vil vi at du skal være med å forme skolens hverdag og identitet gjennom elevråd og elevforeninger.

Hans Nielsen Hauge er basert på et kristent verdigrunnlag. Vi ønsker å skape en åpen skole med et mangfold av mennesker som møter hverandre i konstruktiv dialog og gjensidig respekt. På den måten skaper vi en skole for alle, og på den måten kan vi sammen utgjøre en forskjell for samfunnet vi er en del av.

Vi har flotte lokaler midt i hjertet av Fredrikstad. Dette gir oss en unik mulighet til å være med å prege byen vi er en del av. Her er det god tilgang til kollektivtrafikk og nært til det meste!

Er du fortsatt i tvil, eller vil høre litt mer om skolen er du velkommen til å kontakte oss.

Hva betyr det at HNH er en kristen friskole?

HNH følger vanlige offentlige læreplaner og tilbyr de samme fagene som offentlige skoler. HNH er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Du vil derfor merke at vi er mer opptatt av kristne verdier enn det man vanligvis er i en offentlig skole. I tillegg har vi et eget kristendomsfag i første og andre klasse.

Må man være kristen for å gå på HNH?

Nei. HNH er åpen for alle elever, skolen legger stor vekt på respekt og toleranse for alle livssyn

Hva koster det å gå på HNH?

HNH er en privat skole, og får 85 prosent av det en elevplass koster dekket av staten. De siste 15 prosentene må vi ta inn i gjennom skolepenger fra elevene.

For skoleåret 2023/2024 er skolepengene kr. 19.500,-. Medlemskap på treningssenter, lån av skole-PC, skolesekk og skolebøker er inkludert i dette beløpet.

Skolen kan i enkelte særskilte situasjoner gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. For nærmere informasjon kontakt rektor. Se også lånekassen sine sider med informasjon om stipend og lån for videregående opplæring.

Hvorfor må man betale skolepenger?

HNH er en friskole. Alle norske friskoler får 85% av sine kostnader dekket av staten. De resterende 15% dekkes av elevene som går på skolen.

Er det PC-ordning på skolen?

Vi har valgt MacBook Air som skole-PC. Elevene låner den i tre år. Deretter kan de elevene som ønsker det, kjøpe ut maskinen til restverdien. Denne ordningen inngår i skolepengene.

Kan jeg få gratis skolebuss?

Du har rett til fri skoleskyss dersom:

  • du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole (fastsatt ved kartmåling)
  • du er funksjonshemmet – uavhengig av minsteavstand
  • du har legeerklæring og trenger skyss for en kortere periode

Blir jeg russ hvis jeg går på HNH?

Ja, hvis du vil kan du være russ.

Kan jeg søke både HNH og andre skoler?

Ja, du kan søke offentlige skoler (gjennom VIGO) ved siden av din søknad til HNH.

Hvor mange elever går det på skolen?

Per i dag har vi to vg1-klasser, to vg2-klasser og to vg3-klasse, i alt ca. 180 elever. Skolen er godkjent for 270 elever, det vil si tre klasser per trinn.

Hvor store er klassene?

Her er det ikke satt noe grenser. Størrelsen på gruppene varierer, på en liten skole kan det bli små klasser i noen programfag.

Hvor ligger skolen?

Lokalene våre ligger i Nygaardsgata 33, midt i Fredrikstad sentrum.

GDPR?

GDPR – General data protection regulation, eller på godt norsk personvernforordningen. For mer info om hvordan vi behandler personlige data, les her.

Ofte stilte spørsmål

Generelle spørsmål

Hvorfor skal jeg velge HNH?

Ved HNH er vi opptatt av at nettopp du skal lykkes med å nå dine mål. Vi er en liten skole med stor fleksibilitet. Hos oss tilpasser vi opplæringen slik at hver elev kan nå sitt fulle potensiale.

Fordi vi synes at klassemiljø og samhold er viktig reiser vi i begynnelsen av skoleåret på klassetur for å bli bedre kjent med hverandre. Ved HNH vil vi at du skal være med å forme skolens hverdag og identitet gjennom elevråd og elevforeninger.

Hans Nielsen Hauge er basert på et kristent verdigrunnlag. Vi ønsker å skape en åpen skole med et mangfold av mennesker som møter hverandre i konstruktiv dialog og gjensidig respekt. På den måten skaper vi en skole for alle, og på den måten kan vi sammen utgjøre en forskjell for samfunnet vi er en del av.

Vi har flotte nyoppussede lokaler midt i hjertet av Fredrikstad. Dette gir oss en unik mulighet til å være med å prege byen vi er en del av. Her er det god tilgang til kollektivtrafikk og nært til det meste!

Er du fortsatt i tvil, eller vil høre litt mer om skolen er du velkommen til å kontakte oss.

Hvor mange elever går det på skolen?

Skolen er godkjent for 270 elever som vil si tre klasser per trinn, men har per 02.02.2023 omtrent 180 elever fordelt på to Vg1-klasser, to Vg2-klasser og to Vg3-klasser.

Hvor store er klassene?

Her er det ikke satt noe grenser. Størrelsen på gruppene varierer, på en liten skole kan det bli små klasser i noen programfag.

Hva koster det å gå på HNH?

HNH er en privat skole, og får 85 prosent av det en elevplass koster dekket av staten. De siste 15 prosentene må vi ta inn i gjennom skolepenger fra elevene.

For skoleåret 2023/2024 er skolepengene kr. 19.500,-. Medlemskap på treningssenter, lån av skole-PC, skolesekk og skolebøker er inkludert i dette beløpet.

Skolen kan i enkelte særskilte situasjoner gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. For nærmere informasjon kontakt rektor. Se også lånekassen sine sider med informasjon om stipend og lån for videregående opplæring.

Hvorfor må man betale skolepenger?

HNH er en friskole. Alle norske friskoler får 85% av sine kostnader dekket av staten. De resterende 15% dekkes av elevene som går på skolen.

Hva betyr det at HNH er en kristen fagskole?

HNH følger vanlige offentlige læreplaner og tilbyr de samme fagene som offentlige skoler. HNH er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Du vil derfor merke at vi er mer opptatt av kristne verdier enn det man vanligvis er i en offentlig skole. I tillegg har vi et eget kristendomsfag i første og andre klasse.

Må man være kristen for å gå på HNH?

Nei, flere av elevene våre er ikke kristne. HNH er åpen for alle elever. Skolen legger stor vekt på respekt og toleranse for alle livssyn.

Har jeg rett på skoleskyss?

Noen elever har rett på skoleskyss. Du har rett til fri skoleskyss dersom:

  • du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole (fastsatt ved kartmåling)
  • du er funksjonshemmet – uavhengig av minsteavstand
  • du har legeerklæring og trenger skyss for en kortere periode

Blir jeg russ hvis jeg går på HNH?

Ja, hvis du vil kan du være russ.

Søknad og svar om skoleplass

Jeg får ikke logget inn med MinID/bankID på iSkole. Hva gjør jeg?

For hjelp og veiledning for pålogging se https://eid.difi.no/nb eller ring brukerstøtte for MinID på 800 30 300.

Hvordan søker jeg om lån og stipend fra lånekassen?

Du finner lenke til Statens Lånekasse på web-søknaden vigo.no eller https://lanekassen.no/nb-NO/ etter at du har takket ja til skoleplass.

Hvordan søker jeg HNH?

Du sender inn søknad om skoleplass til Hans Nielsen Hauge VGS via vårt elektroniske søknadsskjema som du finner her. Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Hvilke studieprogram tilbyr HNH?

HNH tilbyr studiespesialisering med programområdene realfag og samfunnsfag, språk og økonomi.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 1. mars, altså den samme som for alle videregående skoler. Vi gjør også fortløpende opptak for de som søker etter 1. mars.

Kan jeg søke både HNH og andre skoler?

Ja, du kan søke offentlige skoler (gjennom VIGO) ved siden av din søknad til HNH.

Når får jeg svar på søknaden om skoleplass?

Det første inntaket er klart rundt 1. april og svaret blir publisert på iSkole. Her vil du se om du har blitt tilbudt skoleplass hos oss og om du eventuelt står på venteliste.

Når er svarfristen på tilbud om skoleplass?

Svarfristen er 8 dager etter at første inntaket blir publisert.

Hvilke regler gjelder for inntak?

Våre inntaksregler finner du her.

Hvilke karakterer søker jeg med?

Du søker med karakterene fra jul. Søkere ettersender karakterutskrift fra 1. termin av 10. klasse (inkludert tidligere avsluttede fag som f.eks. Kunst og Håndverk, Mat og Helse) ettersendes per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.

Kan jeg søke om å begynne med på Vg2 eller Vg3 ved HNH?

Ja, det kan du. Søknadsskjemaet finner du øverst på denne siden.

Spørsmål om skolestart

Hvor og når skal jeg møte første skoledag?

Når det nærmer seg skolestart vil du få tilsendt informasjon om skolestart og første skoledag. Vi oppdaterer også nettsidene våre med nyttig informasjon om skolestart. Den informasjonen finner du ved å følge lenken nedenfor.

Informasjon om skolestart

Mister jeg skoleplassen hvis jeg ikke møter første skoledag?

Du kan risikere å miste skoleplassen hvis du ikke møter første skoledag. Derfor må du varsle administrasjonen på HNH hvis du blir forhindret av å møte første skoledag.

Må jeg ha en datamaskin?

Vi har valgt MacBook Air som skole-PC. Elevene låner den i tre år. Deretter kan de elevene som ønsker det, kjøpe ut maskinen til restverdien. Denne ordningen inngår i skolepengene. Skole-PC blir levert ut i løpet av første skoleuke.

Må jeg kjøpe lærebøker selv?

Alle elever på VG1 får gratis trykte læremidler og gratis tilgang til digitale læremidler. Du vil få alle lærebøker utdelt på skolen i løpet av den første/andre skoleuka. Kalkulator må du kjøpe selv, men vent med dette til du har snakket med mattelæreren din.