Maria Dahl Skogen

Maria Dahl Skogen

Foto: Kjetil Sandvin Groven

Foto: Kjetil Sandvin Groven

"Fra 4. til 7. mars var jeg i Trondheim på Fremtidscamp 2017. Fremtidscamp er en årlig innovasjonskonferanse for ungdom. Konferansen er et samarbeid mellom NTNU og Technoport. Jeg var 1 av 50 samfunnsengasjerte ungdommer som ble invitert til Trondheim.
5.mars startet jobbinga i grupper med reelle problemstillinger levert av fire ulike problemeiere; Adresseavisen, Floke, Helse Midt-Norge og TrønderEnergi. Jeg og gruppa mi arbeidet med utfordringen fra Helse Midt-Norge om hvordan forebygge fedme ved å øke aktivitet. 7.mars holdt hver gruppe presentasjoner rundt rapportene som ble skrevet i løpet av Fremtidscamp." 
Helene Eriksen, VG3

Om Fremtidscamp fra www.ntnu.no

«Fremtidscamp er stedet fremtidens ledere samles for å løse morgendagens problemer. Engasjerte ungdommer fra hele landet møtes til en spennende og lærerik helg i Trondheim. På Fremtidscamp får du muligheten til å løse konkrete, fremtidsrettede problemer ved hjelp av entreprenørielle metoder og tankesett. Det er kun 50 plasser til Fremtidscamp 2016. Vi søker deltakere som er og har ambisjoner om å ta ledende roller i samfunnet.»

– Vil at alle skal føle seg inkludert

Hun brenner for å skape et godt sosialt miljø på skolen med kontakt på tvers av trinn, ønsker seg flere sofaer som naturlige samlingspunkt og en russetid der flest mulig skal føle seg inkludert. Møt Lotta Dorthea Fagerland-Taraldsen, HNHs nye elevrådsleder og russepresident.
Les mer